cabecera ccoc

Organigrama

L'òrgan sobirà de govern és l'Assemblea General formada per la totalitat de les empreses associades. Cada quatre anys es convoquen eleccions per determinar els membres de la Junta Directiva que, en les seves reunions mensuals, decideix la gestió ordinària del programa d'actuació aprovat per l'Assemblea.

Junta directiva

 
President Joaquim Llansó Nores
   
Vicepresident Josep M. Castro Guardiola OHL
Vicepresident Santiago Farré Dot FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Vicepresident Orlando de Porrata-Doria Botey COPISA
Vicepresident Angel Pérez Valero C. PEREZ VILLORA, S.A.
Vicepresident Jordi Puigferrat Chrysler COPCISA
     
   
Vocal Joan Albert Arqués Fondevila BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.
Vocal Enric Baucells Vilarasau DRAGADOS, S.A.
Vocal Fernando Benito Navazo COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.L.
Vocal Albert Cots Sarrate CONSTRUCCIONES COTS I CLARET, S.A.
Vocal Julio de Ramón-Laca Menéndez de Luarca AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.
Vocal Manuel A. Delgado Alaman ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A
Vocal Joan Domènech Gregori CONSTRUCCIONES CALER, S.A.
Vocal Joaquín García Vidal FERROVIAL AGROMAN, E. C.
Vocal Francesc López Hernández ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Vocal Joaquín Osorio Montejo ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.
Vocal Joan Pujol Giralt CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U.
Vocal Adrea Rossignani de Stefani CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
Vocal Sandra Rubau Vila RUBAU TARRES, S.A.
Vocal Ana María Sánchez Yubero COYNSA-2000, S.L.
   
Secretari General  Ignasi Puig Abós  
   

Equip de la CCOC als servei dels socis

 
President Joaquim Llansó Nores
   
Secretari General Ignasi Puig Abós 
Director d'Estudis i Administració Josep-Manel Marí Serra
 
Sec. Presidència i Comunicació Mireia del Solar Marco
Dep. d'Estudis i Administració Mònica Ollés Rey
Dep. d'Estudis i Administració Teresa Sanjaume Sala
Dep. d'Estudis i Administració Susanna Sardà Beltran
feedback
x