cabecera ccoc

Presentació de la CCOC

La Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya és una organització empresarial que agrupa de forma voluntària a les empreses constructores amb activitat a Catalunya i que habitualment contracten amb organismes públics.

La Cambra de Contractistes té el seu origen en l'Associació de Contractistes d'Obres Públiques de Catalunya fundada l'any 1912. Posteriorment, i amb motiu de ser declarada "entitat d'utilitat pública" per S.M. el Rei Alfonso XIII el 1931, va prendre la denominació de Cambra Oficial de Contractistes d'Obres Públiques de Catalunya.

Després de la Guerra Civil la Cambra de Contractistes va subsistir com a entitat amb fons propis al si de la "Unió d'Empresaris" del "Sindicat Provincial de la Construcció, Vidre i Ceràmica". L'any 1977, aprovada la Llei de Llibertat Sindical, es va tornar a inscriure recuperant la denominació de 1931. Posteriorment, el 1991, es va suprimir el qualificatiu de "públiques" ja que les empreses associades contracten obres tant amb promotors públics com privats.

Les empreses de la Cambra realitzen de mitjana el 80%, en volum, de les obres públiques de Catalunya.

 

feedback
x