cabecera noticias

Activitats Cambra nº 20/2019

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 20 de maig de 2019

Activitats institucionals

- 20/5/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb BIMSA

El President, el senyor Manuel Romero, president de Constcat, i el Secretari es van reunir amb el senyor Miquel Benito, director de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, i amb la senyora Eva López, cap d’assessoria jurídica, i el senyor Jeroen Robles, director d’Inversions, de BIMSA per analitzar les clàusules dels plecs de condicions i contractes d’aquesta empresa

- 20/5/2019 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President assistí a la reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional.

- 21/5/2019 La Cambra de Contractistes a La Xarxa

El President va ser entrevistat per la Vanessa Raja al programa ‘Notícies en Xarxa’ de la cadena La Xarxa de comunicació local.

- 22/5/2019 La Cambra de Contractistes a la CEOE

El President assistí a la reunió de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

- 22/5/2019 Comissió Laboral

Els membres de la Comissió analitzaren diverses qüestions de l’àmbit laboral que afecten a les empreses contractistes d’obres de Catalunya, dedicant especial atenció al procés d’implantació del registre diari de jornada laboral.

- 24/5/2019 La Cambra de Contractistes esmorza amb el senyor Agustí Serra

La Cambra de Contractistes organitzà, conjuntament amb ASINCA, un esmorzar conferència al qual es va convidar al senyor Agustí Serra, secretari d’Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya.

- 24/5/2019 Comissió de Seguretat i Salut

Els membres de la Comissió van analitzar les diferents qüestions que afecten a les empreses contractistes d’obres.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 27 de maig de 2019

- 28/5/2019 La Cambra de Contractistes a la Taula de la Construcció

- 28/5/2019 La Cambra de contractistes dina amb el Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda

- 29/5/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb ENDESA

- 29 /5/2019 La Cambra de Contractistes reuneix amb INFRAESTRUCTURES.CAT

- 30/5/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb l’ACA

- 30/5/2019 La Cambra de Contractistes al Comitè de Preus de Contractes

- 31/5/2019 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva Contractació Administrativa

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

- 21/5/2019 La Xarxa

https://www.alacarta.cat/noticiesenxarxa/noticia/j-llanso-la-construccio-es-el-sector-que-mes-ha-patit

CIRCULARS ENVIADES

- Laboral 18/2019 ‘Conveni de la construcció de Girona’

- Laboral 19/2019 ‘Conveni de la construcció de la província de Barcelona. Publicació de les taules salarials per a l’any 2019’

- Laboral 20/2019 ‘Registre diari de jornada. Orientacions de Foment del Treball Nacional’

- Laboral 21/2019 ‘Calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2019. Correcció d’errades’

- Medi Ambient 2/2019 ‘Guía sobre el registro de huella de carbono’

 

Log in

feedback
x