cabecera noticias

Activitats Cambra nº 29/2019

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 22 de juliol de 2019 

Activitats institucionals 

- 25/7/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb l’ITeC

El President es va reunió amb els senyors Lluis Comeron, president, i Francisco Diéguez, director general, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) per analitzar, entre d’altres qüestions, el seu banc de dades de preus i la possibilitat de que es presenti a licitacions públiques. 

- 25/7/2019 La Cambra de Contractistes amb Autopistas

El President es va reunir amb la senyora Ana Bonet, directora general de Autopistas España, per tal de reflexionar sobre el futur del finançament de les vies d’alta capacitat. 

- 25/7/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb Infraestructures.cat

El Secretari General, juntament amb representants de Constcat i del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, participà a la reunió tècnica amb la senyora Sònia Mateo, Cap de l’Assessoria Jurídica, i el senyor Carles Solà, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, d'Infraestructures.cat, per analitzar les clàusules dels plecs de condicions i dels contractes de la referida empresa. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 29 de juliol de 2019 

- 30/7/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb l’Ajuntament de Barcelona 

- 31/7/2019 La Cambra de Contractistes amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

- 31/7/2019 La Cambra de Contractistes a la reunió del SIVAP

Log in

feedback
x