cabecera noticias

Activitats Cambra nº 34/2019

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 16 de setembre de 2019

 

Activitats institucionals

 

- 16/9/2019 Junta Directiva

 

- 17/9/2019 Comissió Jurídica

Els membres de la Comissió analitzaren les principals qüestions jurídiques que afecten a les empreses contractistes d’obres.

 

- 18/9/2019 La Cambra de Contractistes a la CEOE

El President, en la seva qualitat de representant de Foment del Treball Nacional, assistí a la reunió de la Junta de Gobierno de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

- 18/9/2019 Comissió Socio Laboral

Els membres de la Comissió analitzaren diverses qüestions de l’àmbit laboral que afecten a les empreses contractistes d’obres de Catalunya, dedicant especial atenció al procés d’implantació del registre diari de jornada laboral.

 

- 18/9/2019 La Cambra de Contractistes amb Infraestructures.cat

Representants de l’entitat, juntament amb representants de Constcat i del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, participaren a la reunió tècnica amb els senyors Carles Solà, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, Carlos Vaccaro, gerent d’Obra Civil, Agustí Valera, gerent d’Edificació, i la senyora Sonia Mateo, cap de l’Assessoria Jurídica d'Infraestructures.cat per analitzar les clàusules dels plecs de condicions i dels contractes de la referida empresa.

 

- 19/9/2019 Comissió de Medi Ambient

Els membres de la Comissió van analitzar les diverses qüestions que en matèria de medi ambient afecten al conjunt de les empreses contractistes d’obres a Catalunya conjuntament amb el senyor Francesc Rufé, tècnic del departament de gestió d’infraestructures de l’Agència de Residus de Catalunya.

 

 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 23 de setembre de 2019

 

- 25/9/2019 La Cambra de Contractistes a Gestora de Runes de la Construcció

 

- 26/9/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

 

- 26/9/2019 La Cambra de Contractistes al Consejo Asesor del Ministerio de Fomento

 

- 27/9/2019 Comissió de Seguretat i Salut

 

- 27/9/2019 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

 

Log in

feedback
x