cabecera noticias

Activitats Cambra nº 35/2019

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 23 de setembre de 2019 

Activitats institucionals 

- 25/9/2019 La Cambra de Contractistes a Gestora de Runes de la Construcció

El President assistí a la reunió del Consell d’Administració de l’empresa Gestora de Runes de la Construcció, S.A. 

- 26/9/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

El President es va reunir amb l’Excm. Sr. D. Pedro Saura, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento amb qui abordà diverses qüestions d’interès per al sector.

- 26/9/2019 La Cambra de Contractistes al Consejo Asesor del Ministerio de Fomento

El President va participar a la reunió del Consejo Asesor de Fomento del Ministerio de Fomento. 

- 27/9/2019 Comissió de Seguretat i Salut

Els membres de la Comissió van analitzar les diferents qüestions que afecten a les empreses contractistes d’obres. 

- 27/9/2019 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

El Secretari General va participar a la reunió de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 30 de setembre de 2019

- 30/9/2019 La Cambra de Contractistes al dinar conferència amb el President de FGC 

- 1/10/2019 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional 

- 3/10/2019 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 

- 4/10/2019 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

Log in

feedback
x