cabecera noticias

Activitats Cambra nº 40/2019

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 28 d’octubre de 2019 

Activitats institucionals 

- 30/10/2019 La Cambra de Contractistes amb Albert Castellanos

El President assistí a la sessió inaugural del cicle 15 anys de Cercle organitzat per la Fundació Cercle d’Infraestructures que va comptar amb la participació del Sr. Albert Castellanos, secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 

- 30/10/2019 La Cambra de Contractistes a la negociació col·lectiva provincial

L’entitat, a través dels seus  representants va participar a la reunió de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la Indústria de la Construcció i les Obres Públiques de Barcelona, en la qual es varen aprovar les taules salarials i el calendari laboral del sector de la construcció a la província de Barcelona per a l’any 2020.  

- 30/10/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb Infaestructures.cat

El Secretari General, juntament amb representants de Constcat i del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, participaren a la reunió tècnica amb els senyors Carles Solà, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, i la senyora Sonia Mateo, cap de l’Assessoria Jurídica, d'Infraestructures.cat per intercanviar opinions i experiències per a la millora de la contractació pública. 

- 31/10/2019 La Cambra de Contractistes amb Pere Aragonés

El President assistí a l’acte organitzat pel Fòrum Europa Tribuna Catalunya que comptà amb la participació de l’Hble. Sr. Pere Aragonés, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 4 de novembre de 2019 

- 4/11/2019 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional 

- 6/11/2019 Comissió Empresa 

- 7/11/2019 La Cambra de Contractistes amb el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 

- 8/11/2019 La Cambra de Contractistes esmorza amb la Sra. Sonia Corrochano

Log in

feedback
x