cabecera noticias

Activitats Cambra nº 44/2019

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 25 de novembre de 2019 

Activitats institucionals 

-25/11/2019 La Cambra de Contractistes a la Mesa de la Construcció

El Secretari General va participar a la reunió de la Mesa de la Construcció que abordà, a la seva 5a sessió de treball, els reptes i necessitats derivats de la regulació que afecta al sector de la construcció en general i a la contractació pública en particular. 

- 25/11/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb la Confederación Nacional de la Construcción

El President, juntament amb els senyors Josep Gassiot, president del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, i el senyor Josep Maria Gardeñes, president de la Federació de Gremis de la Construcció de Catalunya, es  van reunir amb una representació de la Confederación Nacional de la Construcción encapçalada pel seu president, senyor Juan F. Lazcano, amb qui van abordar diverses reivindicacions paltejades des de Catalunya. 

- 25/11/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb BIMSA

El Secretari General, juntament amb representants de CONSTCAT i del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques es va reunir amb la senyora Eva López, directora del Departament Jurídic i Contractació,  i el senyor Jeroen Robles, director d’Inversions, de BIMSA per tal d’abordar diverses qüestions relatives a la contractació de la referida empresa pública. 

- 26/11/2019 Comissió d’Afers Interns 

- 26/11/2019 La Cambra de Contractistes a la Taula sobre el Canvi Climàtic

El President va assistir a la reunió de la Taula sobre el Canvi Climàtic convocada pel Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. senyor Damià Calvet. 

- 27/11/2019 La Cambra de Contractistes a la fundació CONSTA

La senyora Patricia Romero, en la seva qualitat de patrona de la fundació per designació de l’entitat, va participar a la reunió del Patronat de la Fundació privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, CONSTA. 

- 27/11/2019 La Cambra de Contractistes a la FEC.

El President va participar a la reunió de la Junta Directiva de la Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de la província de Barcelona. 

- 27/11/2019 La Cambra de Contractistes a la CCC

El President va participar a la reunió de la Junta Directiva de la Confederació Catalana de la Construcció. 

- 27/11/2019 La Cambra de Contractistes a la Gestora de Runes de la Construcció

El President assistí a la reunió del Consell d’Administració de l’empresa Gestora de Runes de la Construcció, S.A. 

- 27/11/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb Infraestructures.cat

El Secretari General, juntament amb representants de CONSTCAT i del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, participà a la reunió tècnica amb els senyors Carles Solà, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, i la senyora Sonia Mateo, cap de l’Assessoria Jurídica, d'Infraestructures.cat per intercanviar opinions i experiències per a la millora de la contractació pública. 

- 28/11/2019 La Cambra de Contractistes amb el Corredor Mediterrani

El President assistí a l’Acte Empresarial pel Corredor Mediterrani i Revisió Semestral organitzat per la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) a Elx. 

- 28/11/2019 Comissió Laboral

Els membres de la Comissió analitzaren diverses qüestions de l’àmbit laboral que afecten a les empreses contractistes d’obres de Catalunya, dedicant especial atenció a la implementació del conveni de col·laboració entre l’entitat i Càritas Diocesana de Barcelona i del registre de jornada laboral. 

- 29/11/2019 La Cambra de Contractistes amb el Subdelegado del Gobierno Central en Barcelona

El President es va reunir amb el senyor Carlos Prieto, subdelegado del Gobierno Central en Barcelona, amb qui intercanvià punts de vista sobre la situació i perspectives del sector de les infraestructures a Catalunya. 

- 29/11/2019 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

El Secretari General assistí a la reunió de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 2 de desembre de 2019 

-2/12/2019 La Cambra de Contractistes amb la Agència Catalana de la Competència 

- 4/12/2019 La Cambra de Contractistes a la presentació de les propostes de mesures urgents per a la millora de la inversió i gestió de les infraestructures a Catalunya. 

- 4/42/2019 La Cambra de Contractistes al 15è aniversari del Cercle d’Infraestructures. 

CIRCULARS ENVIADES 

- Laboral 31/2019 ‘Conveni de la construcció de la província de Barcelona. Publicació del calendari laboral 2020’ 

- Laboral 32/2019 ‘Conveni de la construcció de la província de Girona. Publicació del calendari laboral 2020’

 

 

Log in

feedback
x