cabecera noticias

Activitats Cambra nº 14/2020

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 20 d’abril de 2020

Activitats institucionals 

- 20/4/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President assistí telemàticament a la reunió del comitè executiu de Foment del Treball Nacional 

- 24/4/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President assistí telemàticament a la reunió del comitè reduït de Foment del Treball Nacional 

Altres activitats 

- 23/4/2020 La Cambra de Contractistes presenta l’informe de mesures urgents per preservar les empreses i l’ocupació al sector de la construcció

La Cambra de Contractistes presentà als mitjans de comunicació i va fer arribar als principals agents vinculats a la contractació pública a Catalunya el document titulat “PRESERVAR LES EMPRESES, PRESERVAR L’OCUPACIÓ. Proposta de mesures urgents” que demana la represa progressiva de les obres i proposa un conjunt de mesures encaminades a atenuar l’impacte de la recent aturada de l’activitat i a facilitar la reactivació del sector en un context complex. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 27 d’abril de 2020 

- 29/4/2020 La Cambra de Contractistes a la CEOE 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

- 17/4/2020 Betevé: ‘Part dels treballadors de la construcció incompleixen els protocols de seguretat. Segons CCOO i UGT, les normes es compleixen en general, però alerten que no hi ham mascaretes suficients’ 

https://beteve.cat/societat/treballadors-construccio-obres-incompleixen-protocols-seguretat-coronavirus/ 

- 20/4/2020 Expansión Catalunya: Constructoras e Infraestructures.cat chocan por el precio de los contratos’ 

- 23/4/2020 La Vanguardia.com: ‘Los contratistas piden que se retomen licitaciones y un plan de inversiones’ 

- 23/4/2020 Abc.es ‘Los contratistas piden que se retomen licitaciones y un plan de inversiones’ 

- 24/4/2020 El Periódico: ‘Los Contratistas piden que se reanuden las licitaciones de obras. La CCOC reclama que se ponga en marcha la actividad que aún sigue parada de forma progresiva’ 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20200424/los-contratistas-piden-que-se-reanuden-las-licitaciones-de-obras-7939055 

- 24/4/2020 Expansión Catalunya: Los contratistas de obres y las ingenierías reclaman la vuelta de las licitaciones y un plan de inversiones’ 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 25/2020 ‘Servei de generació i gestió de documents DEUC’’ 

- Contractació 26/2020 ´Mesures complementàries de suport a l’economia l’ocupació. Modificació de la Llei de Contractes del Sector Públic’ 

- Contractació 27/2020 ‘Mesures complementàries de suport a l’economia l’ocupació. Excepció a la regla general de suspensió dels terminis de recurs’ 

- Fiscal 9/2020 ‘Mesures tributàries per pal·liar els efectes del COVID-19’ 

- Fiscal 10/2020 ‘Mesures complementàries de suport a l’economia l’ocupació. Aspectes econòmics i fiscals’ 

- General 15/2020 ‘Estat d’alarma. Desplaçaments en furgonetes’ 

- General 16/2020 ‘Estat d’alarma. Signatura electrònica’ 

- General 17/2020 ’Estat d’alarma. Validesa dels certificats electrònics de la FNMT i solucions per a la realització de tràmits electrònics amb l’AEAT’ 

- Laboral 23/2020 ‘Calendari de festes locals 2020. Correcció d’errades’ 

- Laboral 24/2020 ‘Calendari de festes locals 2020. Modificació’ 

- Laboral 25/2020 ’Mesures complementàries de suport a l’economia i l’ocupació. Aspectes laborals’ 

- Medi Ambient 1/2020 ‘Mesures econòmiques per pal·liar els efectes del COVID-19’ 

- Seguretat 16/2020 ‘Gestió de persones especialment vulnerables i treballadors/es especialment sensibles en front COVID-19’ 

- Seguretat 17/2020 ‘Bones pràctiques als centres de treball’

Log in

feedback
x