cabecera noticias

Informe de Licitació 2n trimestre 2020

Informe de Licitació d’Obres i Serveis

Catalunya 2n trimestre 2020 

  • La licitació oficial d’obres a Catalunya cau a la meitat, de gener a juny del 2020, en comparació a l’any anterior, assolint 496 milions d’euros. 
  • La crisi provocada per la pandèmia de coronavirus atura la licitació, que ja se situava molt per sota de les necessitats de l’economia i dels ciutadans. 
  • La Cambra de Contractistes demana mesures per preservar la continuïtat de les empreses contractistes d’obres i l’ocupació. 

La licitació oficial d’obres a Catalunya ha disminuït, de gener al juny del 2020, un 49% respecte el mateix període de l’any passat, assolint 496 milions d’euros. De seguir aquesta tendència durant la resta de l’any, la licitació es podria situaria al voltant del 1.000 milions d’euros, aproximadament una quarta part de la mitjana de la sèrie història dels darrers 20 anys (3.750 milions d’euros constants anuals), amb la qual cosa estaríem al mateix nivell dels pitjors anys de la crisi precedent. 

 

 A la gràfica anterior es mostra l’evolució de la licitació per data de publicació en aquest primer semestre de l’any. S’hi observa el gran impacte que es va produir amb el confinament de la població, a partir de la segona quinzena de març, i la progressiva represa dels procediments de licitació, a mitjans de maig, per aquells organismes més digitalitzats i, per tant, més preparats per al teletreball. 

L’Administració Local és encara el nivell administratiu més actiu, amb el 53% de tota la  licitació, 264 milions d’euros, tot i que es redueix un 46% respecte el primer semestre del 2019.

Pel que fa a la Generalitat, la licitació ha disminuït un 19%, amb un import total de 190 milions d’euros, el 38% del total.

Limport licitat per l’Administració General de l’Estat (AGE) ha estat de 42 milions d’euros, el 9% del total, amb una caiguda del 83%.

Per altra banda, la licitació de serveis que són d’interès de les empreses constructores i els seus grups ha estat, de gener a juny del 2020, d’uns 335 milions d’euros (un 44% menys que el 2019, quan es va licitar per un import de 600 milions d’euros). Per administracions, l’Administració Local ha licitat 195 milions d’euros (-10%), el 58% del total; la Generalitat, 118 milions d’euros (-31%), el 35% del total; i l’Administració General de l’Estat, 22 milions d’euros (-90%), el 7% de total. Els manteniments representen el 90% dels serveis licitats, seguit de les neteges viàries i les instal·lacions, ambdues amb un 5%.

La disminució a la meitat de la licitació d’obres públiques respecte l’any anterior, ja de per sí molt baixa d’acord amb la sèrie històrica, aboca de nou al sector a una difícil situació, comparable a la produïda els anys 2008 i següents.

Cal recordar que, a 1 de juliol, encara hi ha a Catalunya 7.851 Expedients de regulació temporal d'ocupació, que afecten a 45.747 treballadors del sector de la construcció, una tercera part del total de persones afiliats al Règim General de la Seguretat Social, i que les empreses necessiten mantenir la seva activitat per preservar els llocs de treball.

Una de les mesures més eficaces i de ràpida aplicació per reactivar l’economia, una vegada represes  totes les obres públiques aturades, és avançar les licitacions futures i  que el conjunt de les Administracions Públiques, europees, estatals, autonòmiques i locals, dissenyin de forma coherent els Plans de Reconstrucció (en línia amb el Pacte Verd Europeu de la UE) a fi que es realitzi un esforç inversor planificat, recurrent, ordenat en el temps i prioritzat en funció del seu retorn econòmic, social i ambiental.

Veure informe complert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Log in

feedback
x