cabecera ccoc

Organigrama

L'òrgan sobirà de govern és l'Assemblea General formada per la totalitat de les empreses associades. Cada quatre anys es convoquen eleccions per determinar els membres de la Junta Directiva que, en les seves reunions mensuals, decideix la gestió ordinària del programa d'actuació aprovat per l'Assemblea.

Junta directiva

 
President Joaquim Llansó Nores
   
Vicepresident Enric Baucells Vilarasau DRAGADOS, S.A.
Vicepresident Fernando Benito Navazo COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.L.
Vicepresident Albert Cots Sarrate CONSTRUCCIONES COTS I CLARET, S.A.
Vicepresident Manuel A. Delgado Alaman ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A
Vicepresident Francesc López Hernández ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
     
   
Vocal Josep Mª Barnés Sabaté VOPI 4, S.A.
Vocal Miguel Jurado Fernández CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
Vocal Josep M. Castro Guardiola OBRASCÓN HUERTE LAIN, S.A.
Vocal Orlando de Porrata-Doria Botey COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
Vocal Julio de Ramón-Laca Menéndez de Luarca AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.
Vocal Joan Domènech Gregori CONSTRUCCIONES CALER, S.A.
Vocal Jordi Ferrando Cuadradas FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Vocal Joaquín García Vidal FERROVIAL AGROMAN, E. C.
Vocal Ramon Martínez Jorba VORACYS, S.L.
Vocal Joaquín Osorio Montejo ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.
Vocal Jordi Puigferrat Chrysler COPCISA, S.A.
Vocal Joan Pujol Giralt CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U.
Vocal Patricia Romero Gasa JOSE ANTONIO ROMERO POLO, S.A.
Vocal Sandra Rubau Vila RUBAU TARRES, S.A.
Vocal Ana María Sánchez Yubero COYNSA-2000, S.L.
   
Secretari General  Ignasi Puig Abós  
   

Equip de la CCOC als servei dels socis

 
President Joaquim Llansó Nores
   
Secretari General Ignasi Puig Abós 
Director d'Estudis i Administració Josep-Manel Marí Serra
 
Comunicació Mireia del Solar Marco
Sec. Presidència Imma Dorado Ramírez
Dep. d'Estudis i Administració Mònica Ollés Rey
Dep. d'Estudis i Administració Susanna Sardà Beltran
   

 

feedback
x