cabecera noticies

Activitats Cambra nº 21/2017

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 29 de maig de 2017

Activitats institucionals:

30/05/2017 Comissió d’Afers Interns.

31/05/2017 La Cambra de Contractistes a la Gestora de Runes de la Construcció. El President assistí a la reunió del Consell d’Administració de l’empresa Gestora de Runes de la Construcció, S.A. (GRC).

01/06/2017 La Cambra de Contractistes a la Comissió Negociadora del Conveni de Barcelona. El Secretari va participar a la reunió del grup de treball de revisió tècnica del text del conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de Barcelona creat al si de la Comissió Negociadora del Conveni.

01/06/2017 La Cambra de Contractistes a la Mesa de Seguretat de la Construcció. El Secretari participà, juntament amb la senyora Mercedes Polo, gerent del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, a la reunió de la Mesa de la Seguretat a la Construcció convocada per la Direcció General de Treball de la Generalitat de Catalunya.

02/06/2017 La Cambra de Contractistes a Foment Infraestructures i Equipaments. Els membres de la comissió Foment Infraestructures i Equipaments, que presideix el senyor Joaquim Llansó, abordaren diferents qüestions relacionades amb les infraestructures i els equipaments a Catalunya.

Altres activitats:

30/05/2017 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Projecte d’urbanització del Sector N de Les Franqueses del Vallès” per exigir una classificació superior a la que permet la Llei.

31/05/2017 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament de Vilanova del Camí. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Reforma de les piscines de Can Titó a Vilanova del Camí, Fase 1” per establir una classificació errònia.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 5 de juny de 2017

06/06/2017 La Cambra de Contractistes amb FGC.

06/06/2017 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción.

07/06/2017 Comissió de l’Empresa Familiar.

07/06/2017 La Cambra de Contractistes al SIL.

07/06/2017 La Cambra de Contractistes amb el Consell General de Cambres de Catalunya.

08/06/2017 La Cambra de Contractistes amb l’ITeC.

feedback
x