cabecera noticies

Activitats Cambra nº 23/2017

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 12 de juny de 2017

Activitats institucionals:

12/06/2017 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President assistí a les reunions del Comitè Executiu, la Junta Directiva i l’Assemblea General de Foment del Treball Nacional.

13/06/2017 La Cambra de Contractistes a Foment Infraestructures i Equipaments. El President, en tant que president de la Comissió d’Infraestructures i Equipaments de Foment del Treball Nacional, presentà als mitjans de comunicació l’actualització dels documents ‘Per un nou model de gestió de les infraestructures’ i ‘Catàleg d’infraestructures bàsiques pendents d’executar a Catalunya CAT100’.

13/06/2017 Junta Directiva.

13/06/2017 Assemblea General. Els membres de l’Assemblea General van aprovar unànimement la gestió de l’entitat durant l’exercici 2016, així com les línies d’actuació per a l’any 2017. Com és tradicional, l’Hble. senyor Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat, va cloure l’acte.

13/06/2017 La Cambra al Premi Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya. El President, participà a l’acte de presentació pública del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya i a l’acte de lliurament del Premi a la Infraestructura 2016 que organitzà l’entitat, conjuntament amb Foment del Treball Nacional, Asinca i la Fundació Cercle d’Infraestructures. L’acte va comptar amb una intervenció del Sr. Vicenç Villatoro qui, davant de més d’un centenar d’assistents, dissertà sobre la pèrdua creixent de l’efecte aglutinador del territori en la població i la necessitat de crear mecanismes que serveixin per aglutinar a la gent d’un territori; va cloure l’acte el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Josep Rull

14/06/2017 La Cambra de Contractistes a la FEC. El President assistí a les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General de la Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC).

15/06/2017 La Cambra de Contractistes amb BIM/SA. El President es reuní amb el senyor Ángel Sánchez, Director General de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. (BIM/SA) per tractar de diverses qüestions que afecten a la contractació d’aquesta empresa pública.

16/06/2017 La Cambra de Contractistes amb el Gremi d’Àrids de Catalunya. El President assistí a l’Assemblea General del Gremi d’Àrids de Catalunya i al posterior dinar.

Altres activitats:

16/06/2017 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Obres corresponents al projecte modificat del desglossament de la 1a fase del projecte constructiu de l'endegament i cobriment de la riera de can Carreras des del c/ A. Clavé fins al límit del nucli urbà d'aquesta vila” per exigir, a més de la classificació, l’acreditació de la solvència tècnica de les empreses.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 19 de juny de 2017

20/06/2017 La Cambra de Contractistes a la Comissió Negociadora del conveni de Barcelona.

20/06/2017 Comissió Jurídica.

21/06/2017 Comissió de Medi Ambient.

21/06/2017 La Cambra de Contractistes a la Fundación Laboral de la Construcción.

21/06/2017 Comissió de Costos i Índexs.

22/06/2017 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción.

CIRCULARS ENVIADES

Seguretat 6/2017 ‘ISSL. Oferta formativa’

feedback
x