cabecera noticies

Activitats Cambra nº 37/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 15 d’octubre de 2018

Activitats institucionals

- 15/10/2018 La Cambra de Contractistes esmorza amb l’ACA

La Cambra de Contractistes organitzà, conjuntament amb ASINCA, un esmorzar conferència al qual es va convidar al senyor Jordi Agustí, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), qui va fer una breu exposició del objectius i reptes de la referida Agència per als propers anys.

- 15/10/2018 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President assistí a la reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional.

- 17/10/2018 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

El Cap d’Estudis i Administració va participar a la reunió del grup de treball de Col·laboracions Público Privades del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya.

- 17/10/2018 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

El Secretari assistí a la reunió del Grup de Treball d’Aspectes Socials de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya a la qual, entre d’altres qüestions, es va debatre la proposta de recomanació en relació amb la consideració de les millores salarials com a criteri d’adjudicació.

- 17/10/2018 La Cambra de Contractistes amb l’AMB

El senyor Joaquim Llansó, els senyors Enric Baucells i Pedro Buenaventura, i la senyora Ana Sánchez es van reunir amb el senyor Ramon Torra, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb qui van reflexionar sobre la situació del sector de la construcció a Catalunya i li van presentar les propostes de l’entitat per a la millora de la contractació pública d’obres a Catalunya.

- 18/10/2018 La Cambra de Contractistes amb l’ITeC

El President es reuní amb el senyor Francisco Diéguez, director general de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, amb qui conversà sobre diverses qüestions d’interès per a ambdues entitats.

 

Altres activitats

- 18/10/2018 La Cambra de Contractistes presenta Al·legacions a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

La Cambra de Contractistes va presentar un escrit d’al·legacions contra el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte ‘Obres compreses en el projecte de millora de la pavimentació de diversos carrers del municipi. Campanya asfalt 2018’ en considerar desproporcionades les millores previstes.

 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 22 d’octubre de 2018

- 22/10/2018 La Cambra de Contractistes participa  al debat sobre ‘La vinyeta’ organitzat per La Vanguardia

- 23/10/2018 La Cambra de Contractistes a la celebració de CCOO

- 23/10/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el Secretari d’infraestructures i Mobilitat

- 24/10/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el Consorci de la Zona Franca

- 24/10/2018 Comissió de Costos

- 24/10/2018 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

- 24/10/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el Secretari General del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

- 25/10/2018 La Cambra de Contractistes a la Fundación Laboral de la Construcción.

- 26/10/2018 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

feedback
x