cabecera noticies

Activitats Cambra nº 46/2018

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 17 de desembre de 2018

Activitats institucionals

- 17/12/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb la Diputació de Barcelona

El senyor Joaquim Llansó, el senyor Jordi Puigferrat i les senyores Patricia Romero i Ana Maria Sánchez, i el Secretari, es van reunir amb el senyor Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona, a qui van presentar la nova Junta Directiva i amb qui intercanviares reflexions sobre la situació del sector i la millora de les condicions de contractació a Catalunya.

- 17/12/2018 La Cambra de Contractistes a la negociació col·lectiva

La Cambra de Contractistes, mitjançant els seus representants, participà a la reunió de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de Barcelona en la qual es va signar el text del conveni pels anys 2017 a 2021.

- 17/12/2018 La Cambra de Contractistes a Construïm Futur

El Cap d’Estudis i Administració assistí a la reunió de l’Assemblea Plenària de la Comissió Construïm el Futur que coordina l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC).

- 18/12/2018 La Cambra de Contractistes es reuneix amb Contrumat

El Secretari assistí a la reunió de la Confederació Catalana de la Construcció amb la Sra. Anna Vallés, Presidenta del Saló B. B. Construmat, i el seu equip, on s’abordà la participació de la Confederació en aquest saló.

- 18/12/2018 La Cambra de Contractistes amb Constcat

El President i el Secretari assistiren a la clausura i posterior dinar de l’Assemblea General de l’Associació de Catalana de Constructors d’Obra Pública

- 19/12/2018 La Cambra de Contractistes a la CEOE

El President, en la seva qualitat de representant de Foment del Treball Nacional, assistí a la primera reunió de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

- 20/12/2018 La Cambra de Contractistes amb Foment del Treball Nacional

El senyor Joaquim Llansó i el senyor Enric Baucells, com a representants de l’entitat, assistiren a sopar i acte de lliurement dels premis Ferrer Salat organitzats per Foment del Treball Nacional

- 21/12/2016 La Cambra de Contractistes celebra el Nadal

El personal de la Cambra de Contractistes va celebrar el tradicional dinar de Nadal.

Altres activitats

- 21/12/2018 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de Palafrugell

La Cambra de Contractistes va formular al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació, adjudicació i ulterior execució del contracte ‘Obres als carrers Cervantes, Progrés i Serra i Avel·lí’ en considerar no ajustada a Dret la fixació dels percentatges de despeses generals i benefici industrial en el 12 i 4 per cent respectivament.

 

CIRCULARS ENVIADES

- Contractació 25/2018 ‘Acumulació de solvència a les UTES en obres de menys de 500.000 euros. Informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado’

- General 8/2018 ‘Calendari de dies inhàbils 2019’

- Laboral 20/2018 ‘Seguridad Social. Ajornament del pagament de quotes per aiguats’

- Laboral 21/2018 ‘Conveni de la Construcció de la província de Barcelona. Publicació del calendari laboral 2019’

- Laboral 22/2018 ‘Conveni de la Construcció de la província de Tarragona. Publicació del calendari laboral 2019’

- Laboral 23/2018 ‘Conveni de la Construcció de Barcelona. Text’

- Legislació BOE 9/2018

- Legislació DOGC 7/2018

 

 

feedback
x