cabecera noticies

Activitats Cambra nº 10/2019

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana de l’11 de març de 2019

Activitats institucionals

 - 11/3/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb la candidatura del Sr. Enric Crous

Una representació de la Junta Directiva de l’entitat es va reuní, a petició del propi interessat, amb el Sr. Enric Crous, qui exposà les finalitats i objectius de la candidatura que encapçala a la Cambra de Comerç de Barcelona.

 - 11/3/2019 Junta Directiva

 - 11/3/2019 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El Cap d’Estudis i Administració assistí a la reunió de la Comissió sobre la Societat Digital de Foment del Treball Nacional

 - 12/3/2019 La Cambra de Contractistes celebra una jornada sobre contractació pública

L’entitat va celebrar la jornada sobre contractació pública que, sota el títol  ‘Un any de la nova llei de contractes del sector públic. experiències i perspectives’, va analitzar el procés d’implantació de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, a Catalunya de la ma de la Sra. Mercè Corretja, directora general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i la Sra. Neus Colet, presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. A l’acte assistiren, una setantena de persones, entre les quals responsables de diversos òrgans de contractació de les diferents administracions públiques i empreses públiques de Catalunya.

 - 13/3/2019 La Cambra de Contractistes a la CEOE

El President assistí, en representació de Foment del Treball Nacional, a la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

 - 13/3/2019 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

El Secretari participà a les reunions del Ple i de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

 - 13/3/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb Infraestructures.cat

El Secretari, juntament amb representants de Constcat i del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, participà a la reunió tècnica amb la Sra. Sònia Mateo, Cap de l’Assessoria Jurídica, i el senyor Carles Solà, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, d'Infraestructures.cat per analitzar les clàusules dels plecs de condicions i contractes del la referida empresa.

 - 14/3/2019 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President participà a la reunió extraordinària de la Junta Directiva de Foment del Treball Nacional.

 - 15/3/2019 La Cambra de Contractistes a la negociació col·lectiva

La Cambra de Contractistes, mitjançant els seus representants, participà a les  reunions de la Comissió Negociadora i de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de Barcelona.

 AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 18 de març de 2019

 - 19/3/2019 La Cambra de Contractistes a la conferència ‘Fem de Barcelona el referent de la mobilitat’

 - 20/3/2019 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

 - 21/3/2019 La Cambra de Contractistes rep a la Cadena Ser

 - 21/3/2019 Comissió de Medi Ambient

 - 22/3/2019 Comissió de Seguretat i Salut

 CIRCULARS ENVIADES

 - Contractació 4/2019 ‘Building Information Modelling (BIM)’

 - Contractació 5/2019 ‘Contractes menors. Instrucció Administració General de l’Estat’

 - Legislació BOE 2/2019

 - Legislació DOGC 2/2019

 

 

feedback
x