cabecera noticies

Activitats Cambra nº 12/2019

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 25 de març de 2019

Activitats institucionals:

- 25/3/2019 CCOC, CONSTCAT i Gremi es reuneixen amb el Departament de Territori i Infraestructures.cat

El President, juntament amb els senyors Josep Gassiot, president del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, i Manuel Romero, president de CONSTCAT, es van reunir amb els senyors Ferran Falco, secretari general de Territori i Sostenibilitat, i  Joan Jaume, president d’Infraestructures.cat, per abordar la necessitat de revisar determinades clàusules del plec de clàusules administratives particulars i del contracte tipus d’aquesta empresa.

 - 26/3/2019 Comissió Socio-laboral

Els membres de la Comissió analitzaren diverses qüestions de l’àmbit laboral que afecten a les empreses contractistes d’obres de Catalunya, dedicant especial atenció a les darreres mesures en matèria de registre diari de jornada, igualtat i conciliació de la vida personal i professional. 

 - 26/3/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb Infraestructures.cat

El Secretari, juntament amb representants de CONSTCAT i del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, participà a la reunió tècnica extraordinària convocada a petició d'Infraestructures.cat per informar de les propostes de modificació del plec de clàusules administratives particulars i del contracte tipus de l’esmentada empresa que tenien previst presentar a la reunió del Consell d’Administració de l’endemà.

 - 27/3/2019 La Cambra de Contractistes a la Gestora de Runes de la Construcció

El President participà a la reunió del Consell d’Administració de l’empresa Gestora de Runes de la Construcció, S.A.U.

 - 27/3/2019 La Cambra de Contractistes amb l’Agència de Residus de Catalunya

El President i el senyor Nèstor S. Turró, en la seva qualitat de representants de la Confederació Catalana de la Construcció van dinar amb el senyor Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya, per tal de reflexionar sobre diverses qüestions d’interès per al sector de la construcció a Catalunya.

 - 27/3/2019 La Cambra de Contractistes a la Mesa de Seguretat i Salut Laboral de la Construcció a Catalunya

El Secretari, en representació de la Confederació Catalana de la Construcció, participà a la reunió de la Mesa de Seguretat i Salut Laboral de la Construcció a Catalunya on es va fer seguiment dels acords assolits el 4 de maig de 2017.

 - 29/3/2019 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

El Secretari participà a la reunió de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana de l’1 d’abril de 2019

- 1/4/2019 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

- 2/4/2019 La Cambra de Contractistes esmorza amb la Excma. Sra. Janet Sanz

- 2/4/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb Infraestructures.cat

- 3/4/2019 La Cambra de Contractistes a BBConstrumat

- 3/4/2019 Comissió PIMES

- 4/4/2019 La Cambra de Contractistes a la Fundació Laboral de la Construcció

- 5/4/2019 La Cambra de Contractistes a Foment Infraestructures

- 5/4/2019 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

CIRCULARS ENVIADES

 - Laboral 5/2019 ‘Publicat el Conveni col·lectiu de la Construcció de Barcelona 2017-2021 i les taules salarials per l’any 2018’

 

feedback
x