cabecera noticies

Activitats Cambra nº 16/2019

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 22 d’abril de 2019

Activitats institucionals

- 24/4/2019 La Cambra de Contractistes a la Taula de la Construcció

El Secretari assistí a la reunió de la Taula de la Construcció creada en compliment del Pacte Nacional per a la Indústria i que reuneix al representants de l’Administració, les organitzacions empresarials i els sindicats.

- 25/4/2019 La Cambra de Contractistes al Parlament de Catalunya

El President, en la seva qualitat de vicepresident de Foment del Treball Nacional, acompanya del senyor Benet Maimí, cap de Relacions amb les Administracions Públiques d’aquesta organització, es van reunir amb la Il·lma. senyora Assumpta Escarp, presidenta de la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya per tal de preparar la presentació del nou model de gestió d’infraestructures i del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya.

- 25/4/2019 Seminari fiscal

L’entitat celebrà el seminari fiscal que va abordar els darrers criteris interpretatius de l’Agència Tributària, així com les noves formes de relació de les empreses amb l’Administració Tributària i la societat en general.

- 26/4/2019 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

El Secretari participà a la reunió de la Comissió de Classificació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 29 d’abril de 2019

- 30/4/2019 La Cambra de Contractistes visita ‘Feina amb Cor’

- 30/4/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb BIMSA

- 2/5/2019 La Cambra de Contractistes amb l’AMB

- 3/5/2019 La Cambra de Contractistes es reuneix amb BIMSA i la UPC

CIRCULARS ENVIADES

- Laboral 12/2019 ‘Conveni General del Sector de la Construcció. Publicació de l’acord d’increments salarials, jubilació forçosa i altre modificacions’.

 

 

feedback
x