cabecera noticies

Activitats Cambra nº 03/2020

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 27 de gener de 2020

Activitats institucionals 

- 29/1/2020 La Cambra de Contractistes es reuneix amb Infraestructures.cat

El Secretari General, juntament amb representants de CONSTCAT i del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, participà a la reunió tècnica amb els senyors Carles Solà, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, i la senyora Sonia Mateo, cap de l’Assessoria Jurídica, d'Infraestructures.cat per intercanviar opinions i experiències per a la millora de la contractació pública. 

- 30/1/2019 La Cambra de Contractistes amb B FOR PLANET

El President assistí a la trobada organitzada per Fira de Barcelona per a la presentació del saló ‘B for planet’ sobre el desenvolupament sostenible i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030. 

- 30/1/2020 Comissió de Medi Ambient

Els membres de la Comissió van analitzar les diverses qüestions que en matèria de medi ambient afecten al conjunt de les empreses contractistes d’obres a Catalunya. 

- 31/1/2020 Comissió de Seguretat i Salut

Els membres de la Comissió van analitzar les diferents qüestions que afecten a les empreses contractistes d’obres 

- 31/01/2020 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

El Secretari General participà a la reunió de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

Altres activitats 

- 29/01/2020 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

La Cambra de Contractistes va formular al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació, adjudicació i ulterior execució del contracte ‘Obres d’urbanització del carrer Ferran Romeu’ en considerar no ajustada a Dret la valoració de l’oferiment de la utilització d’un programa concret de tecnologia BIM. 

- 29/01/2020 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

La Cambra de Contractistes va formular al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació, adjudicació i ulterior execució del contracte ‘Obres del projecte executiu de carril bici a l’avinguda Montseny del nucli Mas d’en Serra a Sant Pere de Ribes’ en considerar no ajustada a Dret la valoració de l’experiència de l’equip d’obra i la limitació dels mitjans de la seva acreditació.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 3 de febrer de 2020 

- 3/2/2020 La Cambra de Contractistes es reuneix Infraestructures.cat 

- 3/2/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional 

- 4/2/2020 La Cambra de Contractistes a l’esmorzar amb el senyor Ricard Font 

- 4/2/2020 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 

- 5/2/2020 Comissió CCOC Empreses 

- 6/2/2020 La Cambra de Contractistes a la jornada sobre contractació pública responsable 

- 6/2/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional 

- 7/2/2020 La Cambra de Contractistes a Foment Infraestructures i Equipaments 

- 7/2/2020 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 4/2020 ‘Préstecs per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges per comunitats de propietaris. Aprovació de les bases ‘ 

- Contractació 5/2020 ‘Contractació anual programada 2020. Generalitat de Catalunya’

feedback
x