cabecera noticies

INFORME DE LICITACIÓ D'OBRES I SERVEIS 2019

Informe de Licitació d’Obres i Serveis a Catalunya 2019

  • La licitació oficial d’obres a Catalunya augmenta un 17%, l’any 2019, assolint 1.947 milions d’euros, xifra molt inferior encara a la mitjana històrica. 
  • Per a una bona gestió de la inversió pública, aquesta ha d’ésser estable i previsible i, per això, és important que cada administració aprovi els seus pressupostos.
  • La licitació mínima regular i recurrent de totes les administracions que requereix Catalunya per satisfer les seves necessitats en infraestructures econòmiques i socials hauria de ser, aproximadament, del 2,2% del PIB (uns 5.400 milions anuals), d’acord amb la mitjana històrica dels principals països europeus.

La licitació[1] oficial d’obres a Catalunya augmenta el 2019 un 17% respecte el 2018, assolint 1.947 milions d’euros. L’activitat de l’obra civil, que representa el 57% del total,  s’incrementa en un 20%, i la de l’edificació, un 13%.

Aquest import és lluny de la mitjana dels darrers vint anys, uns 3.750 milions anuals, a preus constants. Per això, el baix volum de licitació agreuja el crònic dèficit d’inversió en infraestructures. 

L’Administració Local és encara el nivell administratiu més actiu, amb el 45% de tota la  licitació, 877 milions d’euros, tot i que cau un 18% (186 milions d’euros menys) respecte el 2018, any en què aquesta fou de 1.063 milions d’euros. Com és habitual, l’activitat licitadora disminueix sensiblement un cop transcorreguts els comicis locals, que l’any passat es van celebrar el maig.

El restant 55% del volum de licitació es distribueix pràcticament a parts iguals entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat.

Limport licitat per l’Administració General de l’Estat (AGE) ha estat de 551 milions d’euros, el 28% del total, amb un augment del 118%, si bé partia d’una activitat inusualment baixa els darrers anys. Destaquen com a principals organismes: CILSA, Centro Intermodal de Logística S.A, SME, participada en un 51,5% per l’Autoritat Portuària de Barcelona, 114 milions d’euros; ADIF-Alta Velocidad, 110; ADIF, 106;  Dirección General de Carreteras, 66; AENA, 46; i l’Autoritat Portuaria de Tarragona, 43.

Pel que fa a la Generalitat, la licitació ha augmentat un 46%, amb un import total de  519 milions d’euros, el 27% del total. Destaquen com a principals organismes: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U.,  241 milions d’euros;  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 60;  Ports de la Generalitat, 46;  i l’Agència Catalana de l’Aigua, 40.

Per altra banda, la licitació de serveis que són d’interès de les empreses constructores i els seus grups ha assolit l’any 2019 uns 1.028 milions d’euros. Per administracions, la Generalitat ha licitat el 38% del total; l’Administració Local, el 37%; i l’Administració Central, el 25%. Els manteniments representen el 88% dels imports totals, seguits de les neteges viàries, amb un 6%.

La CCOC també insisteix en recordar que, per a una bona gestió de la inversió pública, aquesta ha d’ésser estable i previsible i, per això, és important que cada administració aprovi els seus pressupostos.

La licitació mínima regular i recurrent de totes les administracions que requereix Catalunya per satisfer les seves necessitats en infraestructures econòmiques i socials[2], presents i futures, hauria de ser, aproximadament, del 2,2% del PIB (uns 5.400 milions anuals), d’acord amb la mitjana històrica dels principals països europeus.

 

[1] Una licitació pública és el procediment mitjançant el qual un comprador públic dóna a conèixer una necessitat, d’adquirir un bé, un servei o una obra, i sol·licita a aquelles empreses que la puguin cobrir, i que reuneixin els requisits exigits pels plecs, presentin les seves ofertes; les ofertes presentades seran seleccionades i avaluades i s’adjudicarà el contracte a aquella que compleixi la millor relació qualitat preu.

[2] Les infraestructures les podem dividir en econòmiques o directament productives (per exemple, les de transport, serveis públics, serveis de telecomunicacions o la gestió del sòl), que afecten directament el procés productiu i la productivitat dels factors, i les infraestructures socials (com les educatives, sanitàries, centres assistencials i culturals, edificis i equipaments emprats per l’administració), que només participen indirectament en la producció a partir dels serveis que ofereixen a la població.

 

Veure informe complert: Informe de licitació d'obres i serveis a Catalunya 2019

feedback
x