cabecera noticies

Activitats Cambra nº 06/2020

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 10 de febrer de 2020

Activitats institucionals 

- 10/2/2020 Junta Directiva 

- 11/2/2020 La Cambra de Contractistes i la mobilitat

El President assisteix a la conferència que sota el títol ‘La mobilitat factor clau davant la crisi climàtica’ impartí el senyor Pere Calvet, director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

- 14/2/2020 La Cambra de Contractistes a la jornada sobre transposició de les directives sobre substàncies cancerígenes

El President obre la jornada sobre els aspectes tècnics i jurídics que es deriven de la transposició al ordenament jurídic espanyol de les directives sobre exposició a agents cancerígens organitzada per l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball Nacional. 

- 14/2/2020 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el senyor Ricard Font

El President dinà amb el senyor Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb qui intercanvia reflexions sobre la situació present i futura del sector de les infraestructures a Catalunya. 

Altres activitats 

- 11/02/2020 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de Vinaixa

La Cambra de Contractistes va formular al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació, adjudicació i ulterior execució del contracte Arranjament de zones malmeses i serveis malmesos per la riuada del 22 d’octubre de 2019: camí Trilla i plaça dels Arbres en considerar no ajustada a Dret la valoració de millores alienes a l’objecte del contracte i de millores indeterminades. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 17 de febrer de 2020 

- 17/2/2020 La Cambra de Contractistes amb la Fundación Laboral de la Construcción 

- 17/2/2020 La Cambra de Contractistes a la jornada ‘Emergència climàtica, una oportunitat’ 

- 18/2/2020 La Cambra de Contractistes amb la fundació AQPE 

- 18/2/2020 Comissió Jurídica 

- 20/2/2020 La Cambra de Contractistes es reuneix amb BIMSA 

- 21/2/2020 La Cambra de Contractistes a l’esmorzar amb el senyor Isaías Táboas 

- 21/2/2020 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor 

CIRCULARS ENVIADES 

- Laboral 3/2020 ‘Obligació de disposar de plans d’igualtat. Empreses de més de 150 persones treballadores‘

feedback
x