cabecera noticies

Activitats Cambra nº 11/2020

RESUM D’ACTIVITATS. Setmanes del 16,23 i 30 de març de 2020

Activitats institucionals 

- 18/3/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President assistí telemàticament a la reunió del comitè reduït de Foment del Treball Nacional 

- 20/3/2020 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

El Secretari General va participar telemàticament a les reunions del Ple i de la Comissió Permanent del la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

- 30/3/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President assistí telemàticament a la reunió del comitè reduït de Foment del Treball Nacional 

Altres activitats 

- 19/3/2020 Comunicat amb motiu de la crisi provocada pel COVID-19

La Cambra de Contractistes va emetre un comunicat a l’objecte d’animar al conjunt d’empreses associades a afrontar la crisi provocada pel COVID-19 amb confiança en les institucions, responsabilitat envers llurs treballadors i la societat i esperança en la prompta represa de l’activitat.

 

- 2/4/2020 2n Comunicat amb motiu de la crisi provocada pel COVID-19

La Cambra de Contractistes va emetre un segon comunicant expressant la seva satisfacció per la suspensió de totes les obres no estratègiques i sol·licitant l’adopció urgent de mesures per preservar la continuïtat de les empreses contractistes d’obres i facilitar la represa de l’activitat el més aviat possible. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 6 d’abril de 2020 

- 6/4/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional 

- 7/4/2020 La Cambra de Contractistes a la UPC 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

- 26/3/2020 Europapress: ‘El sector de la construcción en Catalunya pide a Sánchez cesar las obras por el coronavirus’ 

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-sector-construccion-catalunya-pide-sanchez-cesar-obras-coronavirus-20200326143806.html 

- 31/3/2020 La Vanguardia: ‘El 95 % de obras catalanas están paradas y solo funcionan las Esenciales’ 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200331/48218237176/el-95--de-obras-catalanas-estan-paradas-y-solo-funcionan-las-esenciales.html 

- 3/4/2020 El País: ‘Los contratistas reclaman que se liciten Nuevos proyectos de obres pese al parón por el coronavirus.‘ 

https://elpais.com/espana/catalunya/2020-04-02/los-contratistas-reclaman-que-se-liciten-nuevos-proyectos-de-obras-pese-al-paron-por-el-coronavirus.html 

- 3/4/2020 Expansión: ‘Las empresas constructoras piden a la banca una moratoria.’ 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 11/2020 ‘Declaració estat alarma’ 

- Contractació 12/2020 ‘Generalitat de Catalunya. Mesures urgents en matèria de contractació pública’ 

- Contractació 13/2020 ‘Suspensió del contracte d’obres al Real Decret-llei 8/2020’ 

- Contractació 14/2020 ‘Generalitat de Catalunya. Mesures urgents en matèria e contractació pública. Modificació parcial’ 

- Contractació 15/2020 ‘Model de suspensió de les obres d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya’ 

- Contractació 16/2020 ‘Guia ràpida de mesures de contractació pública de la Generalitat de Catalunya amb motiu del COVID-19’ 

- Contractació 17/2020 ‘Suspensió de les obres de la Generalitat de Catalunya’ 

- Contractació 18/2020 ‘Índexs oficials de revisió de preus 2018’ 

- Contractació 19/2020 ‘Índexs oficials de revisió de preus 2019’ 

- Contractació 20/2020 ‘Mesures i criteris addicionals en la contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona per la situació del COVIT-19’ 

- Contractació 21/2020 ‘Mesures complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. Modificacions del Real Decret-llei 8/2020’ 

- Contractació 22/2020 ‘Mesures complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. Modificació De la Llei de Contractes del Sector Públic’ 

- Fiscal 1/2020 ‘Mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19’ 

- Fiscal 2/2020 ‘Consultes a la AEAT en relació al Real Decret-llei 8/2020’ 

- Fiscal 3/2020 ‘Generalitat de Catalunya. Ajornament pagament de tributs’ 

- Fiscal 4/2020 ‘Estat d’alarma. Utilització de certificats electrònics caducats a AEAT’ 

- Fiscal 5/2020 ‘Finançament de les empreses’ 

- General 2/2020 ‘Coronavirus. Mesures urgents extraordinàries de caràcter social i econòmic’ 

- General 3/2020 ‘Modificacions del Real Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma’ 

- General 4/2020 ‘Certificat individual acreditatiu de la necessitat de desplaçament per motius laborals’ 

- General 5/2020 ‘FAQS. Estat d’alarma per COVIT-19’ 

- General 6/2020 ‘Certificat autoresponsable de desplaçament’ 

- General 7/2020 ‘ROLECE. Presentació de documentació’ 

- General 8/2020 ‘Estat d’alarma i registres’ 

- General 9/2020 ‘Autorització de desplaçament extraordinari’ 

- General 10/2020 ‘Permís retribuït recuperable obligatori’ 

- General 11/2020 ‘Pròrroga de l’estat d’alarma’ 

- General 12/2020 ‘Estat d’alarma. Formulació dels comptes anuals i proposta d’aplicació de resultats’ 

- Laboral 11/2020 ‘Distància entre persones treballadores i recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya’ 

- Laboral 12/2020 ‘Guia pràctica per a l’aplicació de les mesures de caràcter laboral del Real Decret-llei 8/2020, de mesures extraordinàries per fer front al COVID-19’ 

- Laboral 13/2020 ‘Criteris i recomanacions per a la preparació d’ERTOS per causa del COVID-19’ 

- Laboral 14/2020 ‘Nota interna del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre els expedients suspensius i de reducció de jornada’ 

- Laboral 15/2020 ‘Mesures complementàries en l’àmbit laboral per pal·liar els efectes del COVID-19’ 

- Laboral 16/2020 ‘Concepte de força major’ 

- Laboral 17/2020 ‘Model de declaració responsable per a les persones treballadores que no es puguin acollir al permís retribuït recuperable’ 

- Laboral 18/2020 ‘La Fundación Laboral de la Construcción exonera del pagament de les quotes empresarials per COVID-19’. 

- Legislació BOE 3/2020 

- Legislació DOGC 2/2020 

- Legislació BOP 2/2020 

- Seguretat 3/2020 ‘Seguretat minera. Instrucció tècnica complementària’ 

- Seguretat 4/2020 ‘Comunicació de manca d’equips de protecció individual’ 

- Seguretat 5/2020 ‘Mesures alternatives davant l’eventual manca d’epis per COVID-19’ 

- Seguretat 6/2020 ‘Procediment d’actuació per als serveis de prevenció en front a l’exposició al coronavirus. Actualització’ 

- Seguretat 7/2020 ‘Guia per la gestió de prevenció de riscos laborals en el teletreball’ 

- Seguretat 8/2020 ‘Procediment d’actuació per als serveis de prevenció en front a l’exposició al coronavirus. Actualització’

feedback
x