cabecera noticies

Activitats Cambra nº 18/2020

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 18 de maig de 2020

Activitats institucionals 

- 18/5/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President assistí telemàticament a la reunió del comitè reduït de Foment del Treball Nacional. 

- 18/5/2020 La Cambra de Contractistes a la Confederació Catalana de la Construcció

El President assistí telemàticament a la reunió de la Junta Directiva de la Confederació Catalana de la Construcció 

- 20/5/2020 La Cambra de Contractistes al Gremi de Constructors de Lleida

El Secretari General participà telemàticament a la reunió del Comitè Executiu del Gremi de Constructors d’Obres de Lleida, on es va analitzar la relació entre la prevenció del risc d’exposició al COVID-19 i la prevenció de riscos laborals. 

- 21/5/2020 Comissió de Medi Ambient

Els membres de la Comissió, reunits telemàticament, van comentar diverses qüestions que en matèria de medi ambient afecten al conjunt de les empreses contractistes d’obres a Catalunya. 

- 21/5/2020 Seminari Fiscal

L’entitat, amb la col·laboració de BNFIX PICH, celebrà telemàticament el seminari fiscal que va abordar els darrers criteris per a realitzar el tancament fiscal de l’exercici 2019, així com les darreres novetats en matèria laboral i mercantil adoptades per fer front a la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària del COVID-19. 

- 22/5/2020 Comissió de Seguretat i Salut

Els membres de la Comissió, reunits telemàticament, van analitzar la relació entre la prevenció del risc d’exposició al COVID-19 i la prevenció de riscos laborals, posant de manifest la necessitat de donar a conèixer el posicionament de l’entitat, en línia amb la resta del sector, en el sentit de distingir clarament i no barrejar les mesures sanitàries per evitar el contagi de COVID-19 i la prevenció de riscos laborals. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 25 de maig de 2020 

- 25/5/2020 La Cambra de Contractistes amb el senyor Julian Núñez 

- 26/5/2020 La Cambra de Contractistes amb la senyora Mercè Conesa 

- 28/5/2020 Jornada sobre els aspectes laborals de la represa de l’activitat cap a la ‘nova normalitat’ 

- 28/5/2020 La Cambra de Contractistes amb el senyor Josep V. Boira 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

- 16/5/2020 LA VANGUARDIAEngeguem la locomotora de la construcció’ per Joaquim Llansó. 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 32/2020 ‘Mesures complementàries per fer front al COVID-19. Modificació article 34 Real Decret-llei 8/2020 sobre mesures en matèria de contractació pública’ 

- Contractació 33/2020 ‘Mesures complementàries per fer front al COVIS-19. Continuació Dels procediments de contractació’ 

- Contractació 34/2020 ‘Mesures complementàries per fer front al COVID-19. Modificació article 33 LCSP relatiu als encàrrecs a entitats del sector públic’ 

- General 23/2020 ‘Estat d’alarma i ITV’ 

- General 24/2020 ‘Declaració d’estat d’alarma. Flexibilització fase 2’ 

- General 25/2020 ‘Departament de Territori i Sostenibilitat. Rehabilitació de terminis’ 

- General 26/2020 ‘Estat d’alarma. Ús obligatori de mascareta’ 

- Laboral 29/2020 ‘Mesures en defensa de l’ocupació’ 

- Laboral 30/2020 ‘SEPE. Guía básica para comunicar las modificaciones que se realicen sobre los ERTE debidas a la incorporación progresiva a la actividad’ 

-Laboral 31/2020 ‘Pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència i/o treball afectades per la declaració d’estat d’alarma. 

- Seguretat 20/2020 ‘La Fundación Laboral de la Construcción completa el Código Técnico de Prevención en Obra Civil’ 

- Seguretat 21/2020 ‘No inclusió dels riscos derivats de l’exposició al COVID-19 als plans de seguretat i salut d’obres de construcció’

feedback
x