cabecera noticies

Activitats Cambra nº 21/2020

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana de l’8 de juny de 2020

Activitats institucionals 

- 8/6/2020 La Cambra de Contractistes a la UPC

El President assistí a reunió de la Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

- 8/6/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President va participar a la reunió de la Junta Directiva de Foment del Treball Nacional. 

- 8/6/2020 Junta Directiva 

- 10/6/2020 La Cambra de Contractistes a la FEC

El President encapçalà la representació de l’entitat a la Junta Directiva i a l’Assemblea General de la Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de la ciutat de Barcelona.


- 10/6/2020 La Cambra de Contractistes a la Confederació Catalana de la Construcció

El President encapçalà la representació de l’entitat a la Junta Directiva i a l’Assemblea General de la Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de la ciutat de Barcelona. 

- 11/6/2020 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures

El President, acompanyat del Secretari General, va participar a la reunió del grup de treball del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya encarregat d’analitzar la situació actual. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 15 de juny de 2020

- 15/6/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional 

- 15/6/2020 La Cambra de Contractistes a l’ITeC 

- 16/6/2020 Comissió Jurídica 

- 17/6/2020 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures 

- 18/6/2020 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción 

- 18/6/2020 La Cambra de Contractistes a l’Euroconstruct 

- 19/6/2020 La Cambra de Contractistes a la Junta de Govern del Cànon de Gestió de Residus de la Construcció 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 36/2020 ‘Ingrés mínim vital’ 

- General 31/2020 ‘Declaració d’estat d’alarma. Pròrroga i aixecament suspensió de terminis’ 

- General 32/2020 ‘Declaració de l’estat d’alarma. Flexibilització fase 3’ 

- General 33/2020 ‘Adaptació d’ordres ministerials a l’evolució del COVID-19. Mesures de flexibilització’ 

- Laboral 33/2020 ‘Tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació derivats de força major’ 

- Laboral 34/2020 ‘Actes de conciliació’ 

- Legislació BOE 5/2020 

- Legislació BOP 4/2020 

- Legislació DOGC 4/2020 

- Medi Ambient 4/2020 ‘Ajuts a la retirada de residus de la construcció que continguin amiant. Ampliació de la dotació pressupostària’ 

- Seguretat 23/2020 ‘Recomanacions per prevenir el contagi per COVID-19 a les obres de construcció. Actualització’

 

feedback
x