cabecera noticies

Activitats Cambra nº 23/2020

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 22 de juny de 2020

Activitats institucionals 

- 22/6/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President assistí a la reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional. 

- 25/6/2020 La Cambra de Contractistes a la CEOE

El President, en la seva condició de representant de Foment del Treball Nacional,  assistí a les reunions de la Junta Directiva i a la Asamblea General de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

- 26/6/2020 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

El Secretari General va participar telemàticament a la reunió de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

- 26/6/2020 La Cambra de Contractistes es reuneix amb la Generalitat

El President i el Secretari General es van reunir telemàticament amb els senyors Albert Castellanos, secretari general de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i Ferran Falcó, secretari general de Territori i Sostenibilitat, per analitzar la problemàtica derivada de l’aplicació de l’Acord GOV/54/2020, pel qual la s’acordava la suspensió dels contractes d’obres de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 29 de juny de 2020 

- 1/7/2020 La Cambra de Contractistes a l’Institut de Tecnologia de la Construcció a Catalunya (ITeC) 

- 2/7/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 37/2020 ‘Aixecament de la suspensió de les obres de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic en l’àmbit sanitari’ 

- Fiscal 20/2020 ‘Mesures urgents en matèria tributària’ 

- Fiscal 21/2020 ‘Impost de Societats 2020’ 

- General 37/2020 ‘Nova governança i mesures bàsiques de protecció i organitzatives’ 

- General 38/2020 ‘Modificació i derogació de disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial’ 

- General 39/2020 ‘Recomanacions de manteniment dels sistemes de climatització per evitar el contagi per COVID-19’ 

- Seguretat 25/2020 ‘Procediment d’actuació per als serveis de prevenció en front a l’exposició al coronavirus. Actualització 19.6.2020

 

 

feedback
x