cabecera noticies

Activitats Cambra nº 37/2020

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 26 d’octubre de 2020

Activitats institucionals 

- 26/10/2020 La Cambra de Contractistes a la CEOE

El Cap d’Estudis i Administració va assistir al reunió ‘Plan de recuperación - Macroproyectos de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima’ organitzada per la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE. 

- 28/10/2020 La Cambra de Contractistes al B for Planet

El President va assistir al segon esdeveniment mundial virtual de B for Planet-Live que organitza Fira de Barcelona per promoure un model productiu sostenible 

- 29/10/2020 La Cambra de Contractistes al MITMA

El President va participar telemàticament a la reunió del Consejo Asesor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

- 30/10/2020 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

El Secretari General va participar a la reunió de telemàtica de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 2 de novembre de 2020 

- 2/11/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional 

- 3/11/2020 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción 

- 4/11/2020 Comissió Empreses 

- 5/11/2020 La Cambra de Contractistes al MITMA 

CIRCULARS ENVIADES 

- Fiscal 25/2020 ‘Mesures fiscals urgents’ 

- General 101/2020 ‘Convocatòria distintiu ‘Igualdad en la Empresa”. 

- General 102/2020 ‘Mesures de suport als arrendataris de locals de negoci afectats per les mesures de lluita contra el COVID-19’ 

- General 103/2020 ‘Mesures de restricció de la mobilitat nocturna per COVID-19 al territori de Catalunya’ 

- General 104/2020 ‘AEPD. Bretxa de seguretat: eina Comunica-Brecha RGPD’ 

- General 105/2020 ‘Entrada en funcionament de l’aplicació Radar-COVID’ 

- General 106/2020 ‘Pròrroga i modificació de les mesures especials en matèria de salut pública per COVID-19: territori de Catalunya’ 

- Laboral 46/2020 ‘Plans d’Igualtat’ 

- Laboral 47/2020 ‘Igualtat retributiva entre dones i homes’ 

- Seguretat 33/2020 ‘Desinfectants i mètodes de desinfecció front la COVID-19’

 

feedback
x