cabecera noticies

Activitats Cambra nº 39/2020

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 9 de novembre de 2020

Activitats institucionals 

- 9/11/2020 Junta Directiva 

- 10/11/2020 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

El Secretari General va assistir a les reunions dels grups de treball del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya de fiscalitat i finançament de la rehabilitació i d’habitatges per a lloguer social 

Altres activitats 

12/11/2020 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

La Cambra de Contractistes va formular escrit d’al·legacions contra el plec de clàusules administratives particulars de la licitació del contracte ‘Projecte de millora de l’accessibilitat, seguretat vial i desenvolupament sostenible de la zona industrial Nord-Est de Sant Andreu de la Barca’ en considerar desproporcionada l’exigència de que l’encarregat de l’obra disposes del títol d’enginyer tècnic d’obres. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 16 de novembre de 2020 

- 16/11/2020 La Cambra de Contractistes a la UPC 

- 16/11/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional 

- 17/11/2020 Comissió Jurídica 

- 18/11/2020 La Cambra de Contractistes a la CEOE 

- 18/11/2020 La Cambra de Contractistes a la Federació d’Entitats Empresarial de la Construcció de Barcelona 

- 18/11/2020 La Cambra de Contractistes a la Confederació Catalana de la Construcció 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

- 8/11/2020 L’Econòmic: ‘Els polítics prioritzen els temes socials a les infraestructures’ 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 50/2020 ‘Ajuts a la rehabilitació. Modificació de convocatòries de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya’ 

- Seguretat 34/2020 ‘Normes tècniques per a EPIS i PS’

 

- Seguretat 35/2020 ‘Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció per fer front a la COVID-19’

 

feedback
x