cabecera noticies

Activitats Cambra nº 41/2020

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 23 de novembre de 2020

Activitats institucionals 

- 23/11/2020 La Cambra de Contractistes a l’ITeC

El President assistí a reunió del Patronat de la fundació Institut de Tecnologia de Construcció de Catalunya (ITeC). 

- 24/11/2020 Comissió d’Afers Interns 

- 25/11/2020 La Cambra de Contractistes a la Fundació CONSTA

Els senyors Joaquin Llansó, Ramon Martínez i la senyora Sandra Rubau, per designació de l’entitat, van participar a la reunió del Patronat de la Fundació privada per a la Ordenació del Sector de la Construcció (CONSTA). 

- 25/11/2020 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

El President va assistir a la roda de premsa telemàtica organitzada pel Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya per a la presentació dels seu informe número 7 titulat ‘Transició energètica. Emmagatzematge d’energia. Centrals reversibles’. 

- 25/11/2020 La Cambra de Contractistes a la Gestora de Runes de la Construcció

El President assistí al Consell d’Administració de l’empresa Gestora de Runes de la Construcció, S.A. 

- 26/11/2020 La Cambra de Contractistes a la Taula de la Construcció

El Secretari General assistí a la reunió de la Taula de la Construcció que coordina el Departament d’Empresa i Coneixement i que reuneix a l’Administració i les organitzacions empresarials i sindicals del sector de la construcció per analitzar la situació del sector. 

- 27/11/2020 Comissió de Seguretat i Salut

Els membres de la Comissió van analitzar les diferents qüestions que afecten a les empreses contractistes d’obres en matèria de prevenció de riscos laborals, dedicant especial atenció a fer un seguiment de la incidència de la COVID-19 en les empreses constructores. 

- 27/11/2020 La Cambra de Contractes a Foment del Treball Nacional

El President va participar a la roda de premsa organitzada per Foment del Treball Nacional per a la presentació del document titulat ‘Proyectos de infraestructures económicas y sociales financiables con fondos europeos Next Generation UE’ 

- 27/11/2020 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

El Secretari General va participar a les reunions de la Comissió de Classificació, de la Comissió Permanent i del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 30 de novembre de 2020 

- 1/12/2020 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción 

- 2/12/2020 La Cambra de Contractistes amb Infraestructures.cat 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 51/2020 ‘Ajuts a la rehabilitació. Modificació de convocatòries de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Correcció d’errades’ 

- Contractació 52/2020 ‘Ajuts a la rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per minimitzar l’impacte de la COVID-19. Ampliació de termini’. 

- Fiscal 26/2020 ‘Gestió dels Llibres registre de l’IVA mitjançant la seu electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària’ 

- General 109/2020 ‘Pròrroga i modificació de les mesures especials en matèria de salut pública per COVID-19: territori de Catalunya’ 

- General 110/2020 ‘Pla d’obertura progressiva d’activitats’ 

- General 11/2020 ‘Mesures urgents de suport a la solvència empresarial’ 

- Seguretat 37/2020 ‘Transmissió de la COVID-19 per aerosols’

 

 

feedback
x