cabecera noticies

Activitats Cambra nº 42/2020

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 30 de novembre de 2020

Activitats institucionals 

- 1/12/2020 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción

El Secretari General assistí a la reunió de Secretaris Generals de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). 

- 2/12/2020 La Cambra de Contractistes amb Infraestructures.cat

El Secretari General, juntament amb representants de CONSTCAT i del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, participà a la reunió tècnica amb els senyors Carles Solà, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, i la senyora Sonia Mateo, cap de l’Assessoria Jurídica, d'Infraestructures.cat per intercanviar opinions i experiències per a la millora de la contractació pública. 

Altres activitats 

30/11/2020 La Cambra de Contractistes formula recurs al Consorci per la Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

La Cambra de Contractistes va interposar recurs especial en matèria de contractació contra el plec de clàusules administratives particulars de la licitació del contracte ‘Obres per a la construcció de la primera fase del Parc Circular Mataró-Maresme’ en considerar no ajustada a Dret l’exigència de solvència i la valoració de l’experiència  de l’equip d’obra. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 7 de desembre de 2020 

- 10/12/2020 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción 

- 11/12/2020 La Cambra de Contractistes a la jornada sobre Infraestructures del Mediterrani 

- 11/12/2020 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 53/2020 ‘Contractació programada: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet’ 

- Laboral 51/2020 ‘Instrucció del Departament de Treball sobre la tramitació d’ERTOS derivats de rebrots de COVID-19’ 

- Laboral 52/2020 ‘Calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2021’ 

- Legislació BOE 10/2020 

- Legislació DOGC 9/2020 

- Legislació BOP 5/2020 

- Seguretat 38/2020 ‘Gels hidroalcohòlics per a mans’

feedback
x