cabecera noticies

Activitats Cambra nº 2/2021

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 11 de gener de 2021

Activitats institucionals 

- 11/1/2021 La Cambra de Contractistes a la Fundación Laboral de la Construcción

El President assistí a la reunió del Consell Territorial de Catalunya de la Fundación Laboral de la Construcción en la qual es va nomenar president del mateix al senyor Esteve Freixas, president de la Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona. 

- 11/1/2021 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

Els representats de l’entitat van assistir a les reunions del Comitè Executiu, la Junta Directiva i l’Assemblea General de Foment del Treball Nacional. 

- 12/1/2021 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción

El Secretari General va participar a la reunió de Secretarios Generales de la Confederación Nacional de la Construcción. 

- 12/1/2021 Junta Directiva 

- 13/1/2021 La Cambra de Contractistes a la presentació del Pla Estratègic del Port de Barcelona

El President, en la seva condició de vicepresident de Foment del Treball Nacional, va obrir l’acte de presentació telemàtica del Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025 que es va realitzar a l’auditori de Foment del Treball Nacional i que comptà amb més d’un centenar de participants. 

- 14/1/2021 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

El Cap d’Estudis i Administració i el Secretari General van assistir a la reunió del grup de treball de finançament i fiscalitat de la rehabilitació d’habitatges del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya. 

- 14/1/2021 La Cambra de Contractistes al ITeC

El President va participar la reunió del Patronat de la fundació privada Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) 

Altres activitats 

- 15/1/2021 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de Molins de Rei

La Cambra de Contractistes va formular al·legacions al plec de clàusules administratives particulars de la licitació del contracte ‘Obres de rehabilitació i recuperació del Palau Requesens’ en considerar no ajustada a Dret la valoració de l’assumpció pel contractista del manteniment de l’edifici i les instal·lacions, així com la major categoria en la classificació especialitzada.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 18 de gener de 2021 

- 19/1/2021 La Cambra de Contractistes a la CEOE 

- 21/1/2021 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 1/2021 ‘Contractació anual programada’ 

- Contractació 2/2021 ‘Índexs oficials de revisió de preus any 2019’ 

- Contractació 3/2021 ‘Índexs oficials de revisió de preus anys 2020’ 

- Fiscal 28/2020 ‘La AEAT habilita el canal telefònic per a la realització de determinats tràmits i actuacions’ 

- General 117/2020 ‘Mesures de suport al turisme, l’hostaleria i el comerç i de caràcter tributari’ 

- General 118/2020 ‘Vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i el transport’ 

- General 1/2021 ‘Pròrroga i modificació de mesures especials en matèria de salut pública per COVID-19: territori de Catalunya’ 

- General 2/2021 ‘Acord de comerç i cooperació entre UE i UK’ 

- Laboral 57/2020 ‘Instrucció del Departament de Treball sobre la tramitació d’ERTOS derivats de rebrots de COVID-19’ 

- Seguretat 41/2020 ‘Procediments d’actuació per als serveis de prevenció en front a l’exposició al coronavirus. Actualització 21.12.2020’ 

- Seguretat 42/2020 ‘Exposició a agents cancerígens. La sílice cristal·lina’ 

- Seguretat 1/2021 ‘COVID-19. Recomanacions per l’ús d’instal·lacions de climatització en edificis’

 

feedback
x