cabecera noticies

Activitats Cambra nº 3/2021

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 18 de gener de 2021

Activitats institucionals 

- 18/01/2021 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President assistí a la reunió extraordinària del Consell Executiu de Foment del Treball Nacional. 

- 19/1/2021  La Cambra de Contractistes a la CEOE

El President va participar a la reunió de la Junta de Gobierno de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 

- 21/1/2021  La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción

El President va participar a les reunions del Comité Ejecutivo i del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción. 

- 21/1/2021 La Cambra de Contractistes a l’esmorzar amb el Port de Barcelona

El President assistí a l’esmorzar que organitzen Foment del Treball Nacional i Pricewaterhouse Copers que va comptar amb la participació de la senyora Mercè Conesa, Presidenta del Port de Barcelona 

- 21/1/2021 Comissió de costos

Els membres de la Comissió analitzaren l’evolució dels costos de construir a Catalunya. 

Altres activitats 

- 20/1/2021 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de Ripollet

La Cambra de Contractistes va formular al·legacions al plec de clàusules administratives particulars de la licitació del contracte ‘Obres del projecte tècnic global del pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica: Obres al polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet’ en considerar no ajustada a dret la valoració de les persones en situació de vulnerabilitat que formin part de la plantilla de l’empresa 

- 22/1/2021 Presentació de l’informe de licitació

El President va fer arribar als mitjans de comunicació l’informe elaborat pels serveis tècnics de l’entitat sobre la licitació pública a Catalunya corresponent a l’any 2020. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 25 de gener de 2021 

- 27/1/2021 Comissió Socio-Laboral 

- 28/1/2021 Comissió Medi Ambient 

- 29/1/2021 Comissió Seguretat i Salut 

- 29/1/2021  La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 55/2020 ‘Pla de recuperació, transformació i resiliència. Especialitats en matèria de contractació pública’ 

- Contractació 56/2020 ‘Pla de recuperació, transformació i resiliència. Especialitats en matèria de contractació pública’ 

- Contractació 04/2021 ‘Contractació anual programada 2021’ 

- Contractació 05/2021 ‘Resum contractació anual programada 2021. Generalitat de Catalunya’ 

- Fiscal 29/2021 ‘AEAT. Declaracions Tributàries’ 

- Fiscal 30/2020 ‘Modificació de les declaracions tributàries relatives als grups d’entitats, models 303, 322 i 353 i operacions intercomunitàries model 349’ 

- General 119/2020 ‘Violència masclista’ 

- General 120/2020 ‘Igualtat de tracte i no discriminació’ 

- General 121/2020 ‘Mesures urgents per a l’execució del pla de recuperació, transformació i resiliència’ 

- Legislació BOE 11/2020-11 

- Legislació DOGC 10/2020 

- Legislació BOP 6/2020

 

 

 

feedback
x