cabecera noticies

Activitats Cambra nº 9/2021

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 1 de març de 2021 

Activitats institucionals 

- 1/3/21 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

El President participà a la reunió del grup de treball encarregat de preparar una declaració institucional del Consell sobre les línies d’actuació a seguir en la fase de recuperació de la pandèmia de la COVID-19 

- 1/3/21 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President va assistir a la reunió de la Junta Directiva de Foment del Treball Nacional. 

- 1/3/21 La Cambra de Contractistes al MITMA

El President participà a la reunió del Consejo Asesor del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana on es va presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- 2/3/21 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción

El Secretari General va participar a la reunió de Secretarios Generales de la Confederación Nacional de la Construcción. 

- 3/3/21 La Cambra de Contractistes al Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

El Cap d’Estudis i Administració va participar en una sessió deliberativa per aportar propostes en l’Eix 2.                        

- 3/3/21 La Cambra de Contractistes a Infraestructures.cat

El Secretari General, juntament amb representants de CONSTCAT i del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, participà a la reunió tècnica amb els senyors Carles Solà, director de Producció, i Agustí Valera, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, i la senyora Sonia Mateo, cap de l’Assessoria Jurídica, d'Infraestructures.cat per intercanviar opinions i experiències per a la millora de la contractació pública. 

- 4/3/21 La Cambra de Contractistes al MITMA

El President va participar telemàticament a la reunió ordinària del Consejo Asesor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

- 4/3/21 La Cambra de Contractistes a l’Acte empresarial unitari a l’Estació del Nord

El President assistí a l'Acte empresarial unitari a l'Estació del Nord on es presentà el Manifest conjunt de més 300 entitats del món econòmic i social de Catalunya, amb el títol "Ja n'hi ha prou. Concentrem-nos en la recuperació". 

- 5/3/21 La Cambra de Contractistes esmorza amb el senyor Ricard Font

La Cambra de Contractistes organitzà, conjuntament amb ASINCA, un esmorzar col·loqui telemàtic al qual es va convidar al senyor Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat, qui presentà les actuacions previstes per al futur immediat així com la planificació en l'àmbit de les infraestructures prevista fins el 2030. 

Altres activitats 

- 5/3/2021 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de la Torre de Capdella

La Cambra de Contractistes presentà al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte ‘“Urbanització dels carrers d’Obeix. Substituir les infraestructures existents en mal estat de conservació i reemplaçar l’actual paviment deteriorat dels carrers representants al projecte’ en considerar que el criteri d’adjudicació consistent l’assumpció pel contractista dels costos i despeses sobrevingudes vulnera l’article 145.7 LCSP. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 8 de març de 2021 

- 8/3/21 La Cambra de Contractistes amb Foment del Treball Nacional 

- 8/3/21 La Cambra de Contractistes al Consell Consultiu de Foment del Treball Nacional 

- 8/3/21 Junta Directiva CCOC 

- 12/3/21 La Cambra de Contractistes esmorza amb la senyora Mercè Conesa 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 12/2021 ‘Contractació anual programada 2021. Grup Ajuntament de Sabadell‘  

- General 07/2021 ‘Pròrroga i modificació mesures especials en matèria de Salut Pública per COVID-19 Territori de Catalunya’ 

- Laboral 7/2021 ‘Contracte fix d’obres‘

 

 

feedback
x