cabecera noticies

Activitats Cambra nº 11/2021

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 15 de març de 2021 

Activitats institucionals 

- 15/3/2021 La Cambra de Contractistes a la Universitat Politècnica de Catalunya

El President va assistir a reunió del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

- 15/3/2021 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President assistí a la reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional.  

- 16/3/2021 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya.

El President participà a la reunió del grup de treball encarregat de preparar una II declaració institucional del Consell sobre les línies d’actuació a seguir en la fase de recuperació de la pandèmia de la COVID-19. 

- 17/3/2021 La Cambra de Contractistes a la CEOE.

El President va participar a la reunió de la Junta Directiva i del Consejo ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

- 17/3/2021 La Cambra de Contractistes a la Fundació Laboral de la Construcció.

El President i el Secretari General van assistí a la reunió del Consell Territorial de Catalunya de la Fundación Laboral de la Construcción. 

- 18/3/2021 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción.

El President  va participar a la reunió del Consejo de Gobierno i de la  Asamblea General Electoral de la Confederación Nacional de la Construcción on es va proclamar nou president de la confederació a Don Pedro Fernández Alén. 

- 18/3/2021 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya.

El Secretari General va participar telemàticament a la reunió del grup de treball d’Habitatge de Lloguer Social en Sòl Públic del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya. 

Altres activitats 

- 15/3/2021 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

La Cambra de Contractistes va formular al·legacions al plec de clàusules administratives particulars de la licitació del contracte ‘Obres urbanització Eix de la via. Àmbits 8 (Fase 1), 10 i 11 (Tram comerç). C/ Comerç des del C/ Santa Digna fins Av. Barcelona’ en considerar no ajustada a dret la classificació empresarial exigida. 

- 16/3/2021 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de la Torre de Capdella

La Cambra de Contractistes presentà al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte ‘“Urbanització dels carrers de Mont-ros’ en considerar que el criteri d’adjudicació consistent en l’assumpció pel contractista dels costos i despeses sobrevingudes vulnera l’article 145.7 LCSP. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 22 de març de 2021 

- 22/3/2021 La Cambra de Contractistes a la CCC. 

- 22/3/2021 La Cambra de Contractistes al Departament de Territori i Sostenibilitat (GENCAT). 

- 22/3/2021 La Cambra de Contractistes al MITMA. 

- 23/3/2021 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya. 

- 23/3/2021 La Cambra de Contractistes a la negociació col·lectiva. 

- 24/3/2021 La Cambra de Contractistes amb el Corredor Mediterrani. 

- 24/3/2021 La Cambra de Contractistes a la Gestora de Runes de la Construcció. 

- 25/3/2021 La Cambra de Contractistes a la Confederació Catalana de la Construcció. 

- 26/3/2021 Comissió Seguretat i Salut. 

- 26/3/2021 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 15/2021 ‘Contractació programada 2021 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat’ 

- General 09/2021 ‘Mesures coordinades amb motiu de la setmana santa’

feedback
x