cabecera noticies

Activitats Cambra nº 20/2021

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 24 de maig de 2021 

Activitats institucionals 

- 25/5/2021 Afers interns. 

- 25/5/2021 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva.

El Secretari General va participar a la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

- 25/5/2021 Comissió Jurídica.

Els membres de la Comissió, reunits telemàticament, analitzaren les principals qüestions jurídiques que afecten a les empreses contractistes d’obres. 

- 26/5/2021 La Cambra de Contractistes amb la Gestora de Runes.

El President assistí telemàticament a la Junta General d’Accionistes i al posterior dinar que va celebrar la Gestora de Runes de la Construcció. 

- 26/5/2021 La Cambra de Contractistes amb la Diputació de Barcelona.

El President, acompanyat del Secretari General, es va reunir amb l’Il·lm. senyor Pere Pons, Diputat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona,  i el seu equip, per parlar sobre els plecs de condicions d’aquesta entitat. 

- 28/5/2021 Comissió de Seguretat i Salut.

Els membres de la Comissió van analitzar les diferents qüestions que afecten a les empreses contractistes d’obres en matèria de prevenció de riscos laborals. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 31 de maig de 2021 

- 31/5/2021 La Cambra de Contractistes a l’ITeC. 

- 1/6/2021 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción.

- 1/6/2021 La Cambra de Contractistes amb l’Ajuntament de Barcelona. 

- 2/6/2021 La Cambra de Contractistes amb Foment del Treball Nacional. 

- 2/6/2021 Comissió Empresa. 

- 4/6/2021 La Cambra de Contractistes amb Foment del Treball Nacional. 

- 4/6/2021 La Cambra de Contractistes amb el Consell Assessor d’Infraestructures. 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 18/2021 ‘Suspensió dels contractes de la Generalitat de Catalunya per COVID-19. Conceptes indemnitzables’ 

- General 24/2021 ‘Pròrroga i modificació mesures especials en matèria de salut pública per Covid-19: Territori de Catalunya 24.5.2021’ 

- General 25/2021 ‘Guia pràctica per a la gestió d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis’ 

- Laboral 15/2021 ‘Protecció de dades a les relacions laborals’

feedback
x