cabecera noticies

Activitats Cambra nº 25/2021

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 28 de juny de 2021  

Activitats institucionals  

- 30/6/2021 La Cambra de Contractistes a CONSTA

L’entitat, a través del seus representants, va participar a la reunió extraordinària del Patronat de la Fundació per a l’Ordenació del Sector de la Construcció (CONSTA), creada conjuntament per la Cambra de Contractistes i el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques. 

- 1/7/2021 Comissió de Costos

Els membres de la Comissió van analitzar l’evolució dels preus, els problemes de la cadena de subministrament global i l’evolució de l’economia. 

- 2/7/2021 La Cambra de Contractistes amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

La Cambra de Contractistes organitzà, conjuntament amb ASINCA, un esmorzar col·loqui telemàtic al qual es va convidar al Sr. Lluís Ridao, Director de l’Agència Catalana de l’Aigua on van exposar els grans reptes de futur que haurà d’afrontar el proper cicle de planificació hidrològica i que suposarà la major mobilització d’inversions en matèria d’aigua: 2.400 M€, dels quals 1.400 M€ a càrrec de l’ACA. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 5 de juliol de 2021  

- 5/7/2021 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional 

- 6/7/2021 La Cambra de Contractistes a la Junta de Govern del Fons de Gestió per als residus de la Construcció 

- 6/7/2021 La Cambra de Contractistes a la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 20/2021 ‘Classificació empresarial. Acreditació del manteniment de la solvència econòmica i financera de les empreses’ 

- Contractació 21/2021 ‘Tipus legal d’interès de demora' 

- General 28/2021 ‘Pròrroga i modificació mesures especials en matèria de salut pública per COVID-19 Territori Catalunya 14.6.2021’ 

- Laboral 18/2021 ‘Calendari de festes laborals a Catalunya per a l’any 2022’ 

- Legislació BOE 05/2021 

- Legislació DOGC 05/2021 

- Seguretat 03/2021 ‘Procediment d’actuació per als serveis de prevenció en front a l’exposició al coronavirus. Actualització 22.06.2021

feedback
x