cabecera noticies

Agenda d'activitats CCOC núm. 37/2021

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 18 d’octubre de 2021 

Activitats institucionals  

- 18/10/2021 La Cambra de Contractistes al Consell de Mobilitat.

El President, en la seva qualitat de Vicepresident del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, va assistir a la reunió del Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

- 19/10/2021 La Cambra de Contractistes a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El President va assistir i participar al Consell Social celebrat a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

- 20/10/2021 La Cambra de Contractistes a la CEOE.

El President va participar a la reunió de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

- 20/10/2021 La Cambra de Contractistes amb La Xarxa.

El President, en la seva qualitat de Vicepresident de Foment del Treball Nacional, participà en el debat sobre les infraestructures i la sostenibilitat que organitzà la Xarxa Televisions Locals. 

- 21/10/2021 La Cambra de Contractistes a la Confederación Catalana de la Construcción.

El President assistí a les reunions del Comité Ejecutivo i el Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). 

- 21/10/2021 Comissió de Costos i Índexs.

Els membres de la Comissió van analitzar l’evolució dels preus, els problemes de la cadena de subministrament global i l’evolució de l’economia. 

Altres activitats 

- 20/10/2021 La Cambra de Contractistes presenta l’informe de licitació a Catalunya del 3er trimestre del 2021

La Cambra de Contractistes presentà als mitjans de comunicació l’informe de licitació d’Obres i Serveis a Catalunya del 3er trimestre del 2021 elaborat pels serveis tècnics de l’entitat.  

- 20/10/2021 La Cambra de Contractistes presenta l’informe sobre l’augment de preus i desabastiments/retards de matèries primeres

La Cambra de Contractistes presentà als mitjans de comunicació l’informe sobre l’augment de preus i desabastiments/retards de matèries primeres. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 25 d’octubre de 2021 

- 25/10/2021 La Cambra de Contractistes a la FEC. 

- 25/10/2021 La Cambra de Contractistes amb Foment del Treball Nacional. 

- 27/10/2021 La Cambra de Contractistes al Pacte Nacional per la Indústria. 

- 28/10/2021 El President al VIII Encuentro Corredor Ferroviario del Mediterráneo. 

- 29/10/2021 La Cambra de Contractistes amb Infraestructures.cat. 

- 29/10/2021 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

- 20/10/2021 TV3: ‘L'encariment de les matèries primeres passa factura a les constructores, fins al punt de paralitzar algunes obres’

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/lencariment-de-les-materies-primeres-passa-factura-a-les-constructores-fins-al-punt-de-paralitzar-algunes-obres/video/6125185/ 

- 20/10/2021 DIARI DE TARRAGONA: ‘Contratistas reclaman revisiones por el incremento del coste de las materias’

https://www.diaridetarragona.com/economia/Contratistas-reclaman-revisiones-por-el-incremento-del-coste-de-las-materias-20211020-0027.html 

- 21/10/2021 REGIO7: ‘El preu de les matèries primeres paralitza obres públiques a Catalunya’

https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2021/10/21/preu-les-materies-primeres-paralitza-58617745.html 

- 20/10/2021 ARA: ‘Crisi de les primeres matèries: un 40% de les constructores han trencat contractes o paralitzat obres’

https://www.ara.cat/economia/crisi-primeres-materies-40-constructores-han-trencat-contractes-paralitzat-obres_1_4154855.html 

- 21/10/2021 LA VANGUARDIA: Los contratistas dudan de que pueda ejecutarse el presupuesto de inversión’

https://www.lavanguardia.com/economia/20211021/7805173/contratistas-dudan-pueda-ejecutarse-presupuesto-inversion.html 

- 20/10/2021 ECONOMIA DIGITAL: El encarecimiento de materias primas ya para obras en Cataluña’

https://www.economiadigital.es/empresas/el-encarecimiento-de-materias-primas-ya-para-obras-en-cataluna.html 

- 20/10/2021 CRONICA GLOBAL: ‘Contratistas ven casi imposible que el Estado ejecute la inversión prevista en Cataluña’

https://cronicaglobal.elespanol.com/business/contratistas-ven-casi-imposible-estado-ejecute-inversion-prevista-cataluna_551757_102.html 

- 20/10/2021 EL PAIS: ‘Los contratistas consideran “prácticamente imposible” que el Estado cumpla su compromiso de inversión en Cataluña’

https://elpais.com/espana/catalunya/2021-10-20/los-contratistas-consideran-practicamente-imposible-que-el-estado-cumpla-su-compromiso-de-inversion-en-cataluna.html 

- 20/10/2021 EL DIARIO: ‘Los contratistas ven imposible que el Estado ejecute la inversión prevista en Cataluña’

https://www.eldiario.es/politica/contratistas-ven-imposible-ejecute-inversion-prevista-cataluna_1_8414268.html 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 29/2021 ‘Inestabilitat dels mercats de matèries primeres. Increments de preus’ 

- Contractació 30/2021 ‘Programes d'ajut a la rehabilitació del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ 

- Contractació 31/2021 ‘Pèrdua de vigència de les classificacions antigues’ 

- Contractació 32/2021 ‘Ajuts a la rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona’ 

- General 43/2021 ‘Modificació mesures especials en matèria de salut pública per COVID-19: territori de Catalunya 15.10.2021.’ 

- General: 44-2021 ‘Modificació mesures especials en matèria de salut pública per COVID-19: territori de Catalunya 22.10.2021 

- Laboral 23/2021 ‘Calendari de festes locals 2021. Modificació’ 

- Laboral 24/2021 ‘Festes laborals per l’any 2022

feedback
x