cabecera noticies

Agenda d'activitats CCOC núm. 38/2021

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 25 d’octubre de 2021 

Activitats institucionals  

- 25/10/2021 La Cambra de Contractistes a la FEC

El President assistí a la reunió de la Junta Directiva de la Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC). 

- 25/10/2021 La Cambra de Contractistes amb Foment del Treball Nacional.

El Secretari General va assistir a la reunió de la Comissió Laboral i de RRHH de Foment del Treball. 

- 27/10/2021 La Cambra de Contractistes al Pacte Nacional per la Indústria.

El President, en representació de Foment del Treball Nacional, participà a la reunió del grup de treball d’Infraestructures i el Sòl industrial del Pacte Nacional per la Indústria 2022-2025 

- 28/10/2021 El President al VIII Encuentro Corredor Ferroviario del Mediterráneo.

El President, en la seva qualitat de Vicepresident de Foment del Treball, participà  a l’acte del Corredor Mediterrani, promogut per l’Expansión, concretament a la taula de debat sobre el desenvolupament d'infraestructures, transport multimodal, transport de mercaderies i ampliació de l'àrea d'influència, claus per augmentar la competitivitat empresarial. (Adjunt notícia Expansión). 

- 29/10/2021 La Cambra de Contractistes amb Infraestructures.cat.

El Secretari General, juntament amb representants de CONSTCAT i del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, participà a la reunió tècnica amb els senyors Miquel Buch, president, Víctor Cullell, director de Producció, Carles Solà, adjunt del director de Producció, Agustí Valera, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, i la senyora Sonia Mateo, cap de l’Assessoria Jurídica, d'Infraestructures.cat per intercanviar opinions i experiències per a la millora de la contractació pública. 

- 29/10/2021 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

El Secretari General assistí a la reunió de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 1 de novembre de 2021 

- 2/11/2021 La Cambra de Contractistes amb el Departament d’Empresa i Treball. 

- 2/11/2021 La Cambra de Contractistes a la CNC. 

- 3/11/2021 Comissió Empreses. 

- 4/11/2021 La Cambra de Contractistes amb BIMSA. 

- 4/11/2021 La Cambra de Contractistes a la Comissió Paritària. 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

- 21/10/2021 OKDIARIO: La falta de suministros pone en jaque a la construcción: retrasos en las obres y subidas de precios’ (Adjunt) 

- 23/10/2021 EXPANSIÓN: ‘El Govern aumenta los precios de referencia de las licitaciones’ (Adjunt)

feedback
x