cabecera noticies

Agenda d'activitats CCOC núm. 39/2021

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 1 de novembre de 2021 

Activitats institucionals  

- 2/11/2021 La Cambra de Contractistes amb el Departament d’Empresa i Treball.

El senyor Llansó, el senyor Jordi Puigferrat i la senyora Patricia Romero, acompanyats del Secretari General, es van reunir amb el senyor Albert Castellanos, Secretari d’Empresa i Competitivitat, amb qui intercanviaren impressions sobre la situació el sector de la construcció a Catalunya. 

- 2/11/2021 La Cambra de Contractistes a la CNC.

El Secretari General va participar a la reunió de Secretarios Generales de la Confederación Nacional de la Construcción. 

- 3/11/2021 Comissió Empreses.

El President, acompanyat del Secretari General, es va reunir amb els responsables de les empreses associades amb qui va comentar les principals novetats que afecten al sector. 

- 4/11/2021 La Cambra de Contractistes a la Comissió Paritària.

El Secretari General va participar a la reunió de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de la província de Barcelona en la qual es va pactar el calendari laboral de la província de Barcelona per a l’any 2022. 

- 5/11/2021 La Cambra de Contractistes amb el Departament d’Economia i Hisenda.

El senyor Llansó, el senyor Enric Baucells i la senyora Ana Sánchez, acompanyats del Secretari General, es van reunir amb l’Hble senyor Jaume Giró, Conseller del Departament d’Economia i Hisenda, amb qui intercanviaren impressions sobre la Contractació Pública. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 8 de novembre de 2021 

- 8/11/2021 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. 

- 8/11/2021 Junta Directiva CCOC. 

- 8/11/2021 La Cambra de Contractistes amb l’Ajuntament de Barcelona. 

- 9/11/2021 La Cambra de Contractistes amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

- 11/11/2021 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Pública. 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

- 4/11/2021 La COPE: Entrevista al Sr. Joaquim Llansó sobre la incidència que està tenint l’increment dels preus de les matèries primeres a les obres, com està evolucionant aquesta situació i les perspectives per aquest trimestre i per l’any que ve.

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/informatius-cope-catalunya-i-andorra/audios/informatiu-migdia-20211104_1624977 (Min. 30) 

CIRCULARS ENVIADES 

- Laboral 25/2021 ‘Conveni de la Construcció de Barcelona. Signatura del calendari laboral’ 

- Legislació BOE 2021-09 

- Legislació DOGC 2021-09 

- Medi Ambient 6/2021 ‘Ajuts a la retirada de residus de la construcció amb amiant. Convocatòria 2021’ 

- Seguretat 07/2021 ‘Guia tècnica equips amb pantalles de visualització. Actualització’

 

feedback
x