cabecera noticies

Agenda d'activitats CCOC núm. 42/2021

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 22 de novembre de 2021 

Activitats institucionals  

- 22/11/2021 IV Jornada sobre Gestió de les Infraestructures i els Equipaments

L’entitat organitzà la IV edició de les jornades sobre gestió de les Infraestructures i els Equipament amb el títol ‘Conservació i modernització a la qual van participar responsables de les Administracions locals, autonòmiques i estatal. L’acte va ser un èxit tant pels continguts, com per l’assistència, que omplí la Sala d’Actes José Antonio Torroja de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins Canals i Ports de la UPC. 

- 24/11/2021 La Cambra de Contractistes a la Gestora de Runes de la Construcció.

El President va assistir al Consell d’Administració de la Gestora de Runes de la Construcció (GRC). 

- 25/11/2021 La Cambra de Contractistes a la Mesa de Seguretat i Salut en la Construcció

El Secretari General va participar a la reunió de la Mesa de la Construcció que abordà els reptes i necessitats derivats de la regulació que afecta al sector de la construcció en general i a la contractació pública en particular. 

- 25/11/2021 La Cambra de Contractistes a l’ITeC

El President va participar la presentació del Euroconstruct Hivern 2021 de la fundació privada Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) 

- 25/11/2021 La Cambra de Contractistes al Col·legi de Camins

El President assistí al homenatge del Enginyer Modest Batlle al Col·legi de Camins. 

- 25/11/2021 La Cambra de Contractistes a la Mesa de Seguretat en la Construcció

El Secretari General assistí telemàticament, en qualitat de representant de la Confederació Catalana de la Construcció, a la reunió de la  Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construcció a Catalunya en la qual s’aborda la prevenció del cop de calor a les obres de construcció. 

- 25/11/2021 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva

El Secretari General va participar a la reunió de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

- 26/11/2021 Comissió de Seguretat i Salut

Els membres de la Comissió, reunits telemàticament i presencialment, van analitzar les diferents qüestions que afecten a les empreses contractistes d’obres en matèria de prevenció de riscos laborals. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 29 de novembre de 2021 

- 29/11/2021 La Cambra de Contractistes a l’ITeC 

- 29/11/2021 La Cambra de Contractistes al 250 Aniversari de Foment del Treball Nacional 

- 30/11/2021 La Cambra de Contractistes amb la Directora General de Contractació 

- 1/12/2021 La Cambra de Contractistes amb BIMSA 

- 2/12/2021 La Cambra de Contractistes amb l’Alcaldessa de Barcelona 

- 2/12/2021 Seminari Fiscal 

- 3/12/2021 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional 

- 3/12/2021 La Cambra de Contractistes amb el CAdIC

feedback
x