cabecera noticies

Agenda d'activitats CCOC núm. 45/2021

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 13 de desembre de 2021 

Activitats institucionals  

- 13/12/2021 La Cambra de Contractistes amb l’ITeC

El Director d’Estudis va assistir a la reunió de l’Assemblea Plenària de la Comissió Construint futur que coordina la fundació privada Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) 

- 13/12/2021 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball

El President va assistir a la reunió de la Junta Directiva de Foment del Treball Nacional. 

- 13/12/2021 Junta Directiva 

- 14/12/2021 La Cambra de Contractistes a la CNC

El Secretari General va participar a la reunió de Secretarios Generales de la Confederación Nacional de la Construcción. 

- 14/12/2021 La Cambra de Contractistes amb ASINCA

El President va assistir al tradicional acte de la Copa Nadal que organitza ASINCA. 

- 15/12/2021 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva

El Secretari General va participar a la reunió del Ple i de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

- 16/12/2021 La Cambra de Contractistes a la CNC

El President assistí a la reunió del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). 

- 17/12/2021 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva

El Secretari General va participar a la reunió de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

- 14/12/2021 La Cambra de Contractistes al CAdIC

El President i el Director d’Estudis van participar a les reunions dels grups de treball d’Economia Circular i d’Àrees d’Activitat Econòmica del CAdIC. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 20 de desembre de 2021 

- 20/12/2021 La Cambra de Contractistes a la CNC

- 21/12/2021 La Cambra de Contractistes a la UPC 

- 22/12/2021 Afers interns 

- 22/12/2021 La Cambra de Contractistes a la CEOE 

CIRCULARS ENVIADES 

- Laboral 31/2021 ‘Cotitzacions socials per a l’any 2021’ 

- Laboral 32/2021 ‘Conveni de la construcció de la província de Barcelona. Publicació del calendari laboral 2022’. 

- Seguretat 10/2021 ‘Equips de protecció individual. Modificació del Reial Decret 1076 2021’

 

feedback
x