cabecera noticies

Activitats Cambra nº 2/2015

RESUM SETMANAL D'ACTIVITATS. Setmana del 12 de gener 2015

Activitats institucionals

12/1/2015 Junta Directiva.

13/1/2015 Esmorzar conferència amb el Sr. Joan Lluis Quer, President i Conseller Delegat d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Davant un auditori de mes de seixanta persones, el senyor Joan Lluís Quer va presentar els pressupostos de la societat que dirigeix per a l'any 2015.

13/1/2015 La Cambra de Contractistes es reuneix amb ABERTIS. El senyor Joaquim Llansó i el senyor Jordi Fontanet es van reunir amb els senyors Salvador Alemany, President, i Antoni Español, Director General de Autopistas España, de l'empresa Abertis per tal de presentar la nova Junta Directiva i abordar diverses qüestions relatives a les condicions de contractació de la referida empresa.

15/1/2015 Reunió de la Comissió de Medi Ambient. Els membres de la Comissió van analitzar les principals novetats aparegudes en matèria mediambiental, dedicant especial atenció al projecte d'ordre ministerial relatiu a la valorització de materials excavats quan es destinin a obres diferents a aquelles a les qual es van generar.

15/1/2015 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el SEOPAN. El President es vas reunir amb el senyor Julián Núñez, President del SEOPAN, amb qui va intercanviar punts de vista en relació al contracte de crèdit que utilitza l'empresa pública Infraestructures.cat en la seva contractació.

16/1/2015 La Cambra de Contractistes amb Ports de la Generalitat de Catalunya. El senyor Joaquim Llansó i el senyor Jordi Fontanet es van reunir amb la senyora Maria Dolors Rodríguez, gerent de l'empresa pública Ports de la Generalitat de Catalunya, per tal de presentar la nova Junta Directiva i intercanviar punts de vista en relació a la situació del sector i les seves perspectives per al futur.

AGENDA D'ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 19 de gener de 2015

Activitats institucionals:

19/1/2015 La Cambra de Contractistes amb el President de la Generalitat.

20/1/2015 Comissió Jurídica.

21/1/2015 La Cambra de Contractistes amb Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

CIRCULARS ENVIADES LA DARRERA SETMANA

Circular de Seguretat 8/2014: Prevenció de riscos laborals. Material editat pel Departament d'Empresa i Ocupació.

Circular de Contractació 1/2015: Tipus legal d'interès de demora.

Circular de Contractació 2/2015: Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació.

Circular de General 1/2015: Actualització parcial del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts.

feedback
x