cabecera noticies

"L'agència que ens cal", article de Joaquim Llansó, president de la CCOC. Expansión 02-07-2015

Les infraestructures són cabdals per a la competitivitat, la qualitat econòmica, social i ambiental d’un territori, i per al creixement i la generació de llocs de treball. Per tant, la seva planificació, disseny, finançament, construcció i manteniment ha de ser objecte d’atenció i millora.

Enfront d’uns recursos públics limitats, s’hauria de poder seleccionar les inversions més productives, sostenibles i socialment beneficioses amb criteris objectius i transparents, emprant metodologies que sistemàticament avaluïn els projectes i que permetin comparar-los entre ells.

Per altra banda, calen visions estratègiques i consensos forts per definir, finançar i executar la planificació. Per això, mitjançant la cooperació territorial, els poders públics i els agents locals i regionals han de col·laborar estretament. Les visions compartides són més duradores i menys vulnerables als canvis de cicle polític, la qual cosa proporciona major eficàcia i eficiència a les inversions.

Així mateix, la recent promulgació de les lleis de transparència i participació reforcen la necessitat d’introduir els instruments necessaris, també a la inversió pública.

Foment del Treball Nacional proposa la creació d’una agència independent, de composició mixta (público-privada), que porti a terme aquest procés de millora de l’eficiència i faciliti el canvi de model de gestió de les infraestructures.

En política comparada, hi ha similars autoritats independents, de naturalesa jurídica i funcions molt variables, essent potser els exemples més reeixits, l’Infrastructure Australia i la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) en el cas de França.

L’Agència d’Infraestructures de Catalunya podria estar formada per un màxim de deu experts de reconegut prestigi i trajectòria professional (un 50% procedents de l’administració i l’altre 50%, del sector privat), un director i un secretari, recolzats per un departament tècnic també de composició mixta.

Les funcions de la futura agència podrien ser: participar en la fixació de les directrius i objectius de les polítiques d’infraestructures; prioritzar programes i projectes; posar en marxa mecanismes de participació; realitzar l’anàlisi per a la planificació, i avaluar les polítiques d’infraestructures i qualitat dels serveis, per exemple.

Si volem modernitzar el nostre model de gestió d’infraestructures, ens hem de posar ja mans a l’obra.

Els programes electorals haurien d’incloure noves propostes de millora. Les generacions futures ens ho agrairan!

Presidente de infraestructures de Foment del Treball.

Expansión 02/07/2015

feedback
x