cabecera noticies

Activitats Cambra nº 28/2016

RESUM SETMANAL D’ACTIVITATS. Setmana del 18 de juliol de 2016

Activitats institucionals:

18/07/2016 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President assistí a la reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional.

20/07/2016 Comissió Socio – Laboral. Els membres de la Comissió analitzaren diverses qüestions d’ordre laboral que afecten al dia a dia de les empreses contractistes d’obres, dedicant especial atenció a la proposta de Guies de contractació pública social elaborada per l’Ajuntament de Barcelona i a les darreres actuacions de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 25 de juliol de 2016

25/07/2016 La Cambra de Contractistes amb l’Escola de Camins

26/07/2016 La Cambra de Contractistes amb el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament de Catalunya

26/07/2016 La Cambra de Contractistes amb la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

26/07/2016 La Cambra de Contractistes amb el Grup Parlamentari Socialista al Parlament de Catalunya

27/07/2016 La Cambra de Contractistes a la Gestora de Runes de la Construcció

27/07/2016 La Cambra de Contractistes amb l’Agència de Residus de Catalunya

27/07/2016 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

28/07/2016 La Cambra de Contractistes amb el Grup Parlamentari de Junts pel Si al Parlament de Catalunya

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ ESCRITS

18/07/2016 El Periódico: “Debat Infraestructures. Inversió amb concessions”

feedback
x