cabecera noticies

Activitats Cambra nº 3/2017

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 23 de gener de 2017

Activitats institucionals:

23/01/2017 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President assistí a la reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball Nacional.

24/01/2017 La Cambra de Contractistes a la jornada sobre oportunitats de negoci a Cuba.El President assistí a la jornada organitzada per Foment del Treball Nacional a la qual es varen exposar les oportunitats de negoci a aquest país caribeny i es van comentar diverses experiències d’èxit d’empreses catalanes a aquell país.

24/01/2017 Comissió socio-laboral. Els membres de la Comissió analitzaren les diverses qüestions d’indole laboral i social que afecten a les empreses contractistes d’obres que treballen a Catalunya, dedicant especial atenció a l’inici de la negociació del proper conveni general del sector de la construcció i al registre de la jornada laboral dels treballadors.

25/01/2017 La Cambra de Contractistes a l’ITeC. El President assistí a la reunió del Patronat de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITeC).

25/01/2017 La Cambra de Contractistes a la conferència sobre perspectives macroeconòmiques per al 2017. El President assistí a la jornada organitzada pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya en la qual diversos experts del Banco Caminos analitzaren les perspectives macroeconòmiques per l’any 2017.

Altres activitats:

23/01/2017 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament de Sant Celoni. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte ‘Obres contingudes al projecte de remodelació de la plaça Josep Maria Alfaras, de Sant Celoni” en considerar excessiva l’exigència de classificació empresarial.

              

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 30 de gener de 2017

30/01/2017 La Cambra de Contractistes esmorza amb el senyor José Manuel González-Páramo.

30/01/2017 La Cambra de Contractistes participa la Comisión Negociadora Empresarial del CGSC.

30/01/2017 La Cambra de Contractistes rep als senyors Valentí Pich i Josep Sánchez Llibre, de la CEOE.

01/02/2017 Comissió de l’Empresa Familiar.

01/02/2017 La Cambra de Contractistes a la Gestora de Runes de la Construcció.

01/02/2017 La Cambra de Contractistes assisteix a la jornada ‘Infraestructures i Mobilitat a una Catalunya 4.0 ‘.

02/02/2017 La Cambra de Contractistes a la Fundación Laboral de la Construcción.

03/02/2017 La Cambra de Contractistes a la comissió Foment Infraestructures i Equipaments.

03/02/2017 Comissió de Seguretat i Salut.

03/02/2017 La Cambra de Contractistes a la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani.

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

20/01/2017 Expansión Catalunya. Estado y Govern lastran la licitación de obres por segundo año consecutivo. Balance 2016: Solo los ayuntamientos, en mejor situación financiera, elevaron sus encargos, hasta los 552 millones de euros, y se consolidaron como la administración más activa en la comunidad.’

CIRCULARS ENVIADES

Laboral 2/2017 ‘Conveni de Tarragona. Publicació del calendari laboral 2017’’.

feedback
x