cabecera noticies

Activitats Cambra nº 14/2017

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 10 d’abril de 2017

Activitats institucionals:

10/04/2017 La Cambra de Contractistes a la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani. El President participà a la reunió de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani que es va celebrar a Madrid i que comptà amb l’assistència del Ministre de Fomento, D. Íñigo de la Serna, i del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. senyor Josep Rull.

10/04/2017 Junta Directiva.

12/04/2017 La Cambra de Contractistes es reuneix amb el Departament de Territori i Sostenibilitat. El President es va reunir amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. senyor Josep Rull, amb qui va treballar diverses iniciatives de l’entitat per a la millora del sector de la construcció.

Altres activitats:

12/04/2017 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament de Gavà. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte d’obres “Execució del projecte de millora d’infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d’activitat econòmica Fase II (OMO 13/16)” per manca de determinació de les millores i per valorar el fet de que les empreses disposin de determinades certificacions de gestió ISO i similars.

12/04/2017 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Obres de construcció d’una escala adaptada en l’edifici de la Plaça del Penedès, 3” en considerar no ajustats a dret ni els criteris d’adjudicació referits a la responsabilitat social ni els referits a les condicions laborals.

12/04/2017 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (II). La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Obres d’adequació d’un local per a joves en el carrer Baltà de Cela, 45-47 de Vilafranca del Penedès” en considerar no ajustats a dret ni els criteris d’adjudicació referits a la responsabilitat social ni els referits a les condicions laborals, així com incloure una exigència de classificació excessiva -11 subgrups-.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 17 d’abril de 2017

18/04/2017 Comissió Jurídica.

20/04/2017 La Cambra de Contractistes a Construmat.

20/04/2017 La Cambra de Contractistes es reuneix amb la Inspecció de Treball.

feedback
x