Volver al listado
La Cambra02 mayo

Informe de Licitació a Catalunya del 1er trimestre 2023

La Cambra de Contractistes presenta el seu informe de Licitació a Catalunya del 1er trimestre del 2023

Informe de Licitació pública d’Obres i Serveis a Catalunya 1r trimestre 2023

La licitació trimestral d’obres assoleix la xifra de 625,9 milions d’euros, un 15% més que el primer trimestre de l’any anterior.

Les licitacions del món local disminueixen un 12% respecte a l’any 2022 a conseqüència del fi del cicle electoral. 

És fonamental l’agilització de la tramesa, la resolució i l’abonament de les revisions extraordinàries de preus.

Un total de 738 obres ja han quedat desertes entre 2021, 2022 i el primer trimestre de 2023, arribant als 220,4 milions d’euros d’import.
La licitació  pública d’obres del 1r trimestre de 2023 a Catalunya ha augmentat un 15% respecte al mateix període de 2022, assolint la xifra de 625,9 milions d’euros. No obstant això, en evolució trimestral, la licitació ha caigut un 62,3% respecte al 4t trimestre de 2022, quan la licitació va ser de 1.661,2 milions d’euros.

Per Administracions, l’Administració Local és el nivell administratiu més actiu, amb el 55,9% de tota la licitació trimestral, assolint 349,8 milions d’euros. La licitació local ha disminuït un 12% respecte a l’any 2022, sent l’única dels tres nivells d’administració que ha licitat menys que l’any anterior, a conseqüència del fi del cicle electoral. Pel que fa a les obres licitades de més volum del món local, aquestes han estat, primerament, la reforma integral del mercat de l'Albaceria central de Barcelona, per import de 21,9 milions d’euros per part de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. Seguidament, es troben les obres relatives al projecte executiu de rehabilitació integral de la zona de restaurants del Moll del Gregal al Port Olímpic i nova connexió platja-port, de 20,8 milions d’euros de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), i el contracte d'obres per a l'execució del projecte de nova residència assistida i centre de dia per a la gent gran del Prat de Llobregat, d’import 14,2 milions d’euros per part de l’ajuntament pratenc.

Quant a la Generalitat de Catalunya, la licitació trimestral ha augmentat un 88% respecte el primer trimestre de l’any 2022, amb un import total de 147,1 milions d’euros, el 23,5% del total licitat el trimestre. La principal licitació han estat les obres d'urbanització de la Fase 1 A del Logis Montblanc, per un import de 9,8 milions d’euros i licitat per CIMALSA. Des de la Cambra de Contractistes volem destacar també la licitació del Departament d’Educació amb 151 obres/lots per valor total de 26,7 milions d’euros.  El 87% d’aquesta licitació està vinculada als fons Next Generation i té a veure amb obra de substitució de fusteries, proteccions solars de façana, reparacions de coberta, millores energètiques i millora de la transmitància de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors a diferents centre educatius arreu de Catalunya. 

L’import licitat per l’Administració General de l’Estat (AGE) per aquest trimestre ha estat de 129 milions d’euros, amb un increment del 91% respecte al primer trimestre de l’any anterior, suposant el 20,6% del total licitat enguany. Les dues licitacions d’obres de major import del trimestre han estat part de l’administració central. La primera correspon a l’obra licitada per ADIF, per import de 22,2 milions d’euros, per l’execució del projecte de construcció d'esmena a mitjà termini de filtracions en l'edifici de viatgers i en la caverna ferroviària de l'estació de Barcelona Sants. La segona és la licitada per l’Autoritat Portuària de Barcelona, per import de 22,1 milions d’euros, per dur a terme la terminal ferroviària intermodal Port Centre de Guadalajara Marchamalo del Port de Tarragona.

Per organismes, amb 53,4 milions d’euros, ADIF ha estat l’organisme més licitador del trimestre. Seguidament, es troben Infraestructures.cat i BIMSA amb 50,4 i 36,7 milions d’euros respectivament.


D’altra banda, la licitació de serveis ha assolit enguany els 601,2 milions d’euros, això es tradueix en un augment del 36% respecte al primer trimestre de 2022. 

Per administracions, l’Administració Local ha licitat el 60,6%; la Generalitat, el 24,4%; i l’Administració Central, el 15% de la licitació d’aquest trimestre. En total, tant l’administració Central com la Generalitat han augmentat significativament la seva licitació, concretament en 80 milions i 114 milions d’euros respectivament en comparació amb 2022. Per la seva part, l’Administració Local ha disminuït la seva licitació en serveis, un 9% menys que el primer trimestre de l’any anterior. Es destaca la licitació de 75 lots, del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per import total de 131,55 milions d’euros, en relació amb l’Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya de 2 anys de durada, i la licitació de l’ajuntament de Salou, per un import de 99,3 milions d’euros i de durada 5 anys, pels serveis de recollida de residus, neteja viària.

Des de la Cambra de Contractistes volem posar de manifest el difícil context actual que pateix el sector de la construcció, marcat per la forta volatilitat de preus dels materials i dels costos de l’energia. En aquest sentit, la reactivació econòmica de la Xina, després de donar per finalitzada les polítiques de COVID 0, podria tibar la demanda de materials de la construcció, com ara l’acer, el coure i l’alumini, fent augmentar els preus. A més, les pujades en els tipus d’interès augmentarà els costos financers de les inversions i pot suposar un fre a la compravenda d’habitatge i a les obres d’edificació.

Aquest context fa que moltes licitacions quedin desertes davant l’elevada inestabilitat en els preus i la falta de mecanismes que adaptin a la realitat els mateixos. En data de publicació d’aquest informe, la xifra d’obres oficialment desertes a Catalunya durant l’any 2021, 2022 i aquest primer trimestre de 2023 ascendeix a 738 obres, per un import total de 220,4 milions d’euros. És per això que, des de la Cambra de Contractistes, valorem positivament tota iniciativa per part de les Administracions Públiques encaminada a incloure mecanismes d’adaptació dels preus a la realitat del mercat, de forma ràpida i àgil, en totes les obres que surtin a concurs. A més, cal agilitat a l’hora de trametre i resoldre les sol·licituds de revisió extraordinària de preus de manera que aquesta compensació pugui arribar ràpidament a les empreses que més estan patint en aquest difícil context i que ja han hagut de fer front a aquests costos extraordinaris. Cal destacar també que la manca d’adaptació dels preus a la realitat del mercat ha fet caure la concurrència: durant el 2022, en el 40% de les licitacions només s’han presentat 1 o 2 licitadors, quan en 2021 i 2020 aquest percentatge va ser del 24%.


Aquesta situació posa en risc la situació financera de les empreses. En aquest sentit, a tot Catalunya, d’acord amb el Estudio sobre Concursos y Disoluciones realitzat per INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), Construcció i activitats immobiliàries, amb 175 dissolucions de societats representa el 25% del total de dissolucions durant els tres primers mesos de l’any.

Per tot això, la Cambra de Contractistes considera essencial assolir el màxim consens i coordinació, tant entre el conjunt de les administracions públiques, com entre aquestes i el sector privat, a través de les col·laboracions público-privades (CPPs), per aconseguir la màxima eficiència en la gestió dels fons europeus. En aquest sentit, aquest trimestre 217 licitacions d’obres han estat vinculades als fons europeus Next Generation. La licitació vinculada a aquest fons ha augmentat notablement respecte al trimestre anterior (un 48,5% més), i suposa el 28,8% de la licitació trimestral, assolint els 180 milions d’euros. Tot i aquest augment trimestral, les xifres en volum encara estan per sota de les licitacions amb fons europeus del segon i tercer trimestre de l’any anterior, quan es van licitar 273,7 i 230,5 milions d’euros respectivament. És fonamental aprofitar aquests fons al màxim per la transformació del país, la qual cosa comporta posar-los en funcionament tan aviat com sigui possible. L’actual context no admet demores en la gestió d’aquests fons i exigeix una bona gestió d’aquests, així com mesures complementàries per complir amb els terminis marcats per Europa i poder transformar i modernitzar Catalunya.

En definitiva, l’actual conjuntura del sector és preocupant i, és per això que, des de la Cambra de Contractistes volem proposar les següents mesures per tal d’evitar l’agreujament d’aquesta situació: 

Actualitzar les licitacions d’acord amb els preus de mercat.

Agilitzar l’aplicació efectiva i general del mecanisme de revisió de preus.

Major celeritat en la gestió dels fons europeus i fomentar les col·laboracions público-privades per aconseguir la màxima eficiència en la seva gestió.

Agilitzar els processos de licitació.

Realitzar inversions reals recurrents, per valor del 2,2% del PIB català, amb independència de canvi de governs i de cicles electorals, que estiguin planificades en el temps. La mitjana de licitacions anuals dels darrers deu anys és tan sols del 0,67% del PIB català. 

Complir amb els pressupostos públics i fer efectiva l’execució pressupostària a nivells propers als establerts.

Veure informe complet i la presentació powerpoint (mateix document):
Documento adjunto