Tornar al llistat
La Cambra30 abril

Presentem l'informe de Licitació a Catalunya del 1er trimestre 2024

La Cambra de Contractistes presenta el seu informe de Licitació pública d’Obres i Serveis a Catalunya del 1r trimestre 2024

Informe de Licitació pública d’Obres i Serveis
Catalunya 1r trimestre 2024

La licitació anual d’obres públiques disminueix un 1% respecte al 1r trimestre de l’any anterior i se situa en els 715,6 milions d’euros.

Tant les licitacions de l’administració central (-47%) com les del món local (-10%) disminueixen considerablement respecte de l’any 2023.

De cara a les eleccions catalanes, la Cambra de Contractistes ha elaborat una sèrie de propostes pel futur govern de la Generalitat.

La licitació  pública d’obres durant el 1r trimestre de 2024 a Catalunya ha disminuït un 1% respecte del primer trimestre de l’any 2023, assolint la xifra de 715,6 milions d’euros. En evolució trimestral, la licitació del 1r trimestre de l’any cau un -14,3% respecte al 4t trimestre de 2023, quan la licitació va assolir 834,6 milions d’euros.

Per Administracions, tot i la seva disminució, l’Administració Local és el nivell administratiu més actiu, amb el 44% de tota la licitació, assolint 315,2 milions d’euros. La licitació local ha disminuït un 10% respecte a l’any 2023. Pel que fa a les obres licitades de més volum del món local, aquestes han estat, primerament, el Sistema dinàmic d’adquisició d’obres tramitat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (7 lots) i licitat per 21,5 milions d’euros. Seguidament, trobem la contractació de les obres de promoció “Can Gambús 2”, per import de 18,7 milions d’euros per part d’Habitatges Municipals de Sabadell. 

Quant a la Generalitat de Catalunya, la licitació ha augmentat un 23% respecte de l’any anterior, amb un import licitat total de 226,3 milions d’euros, el 31,6% de la licitació trimestral. La principal licitació ha estat l’Acord Marc per homologació de les instal·lacions climatització, per import de 70 milions d’euros per part del Consorci d’Educació de Barcelona. També es destaca la licitació de l’execució de les obres del projecte constructiu per a l'execució de les obres addicionals del túnel del Tram Zona Universitària – Sagrera Meridiana de la Línia 9 del Metro de Barcelona (Pou de ventilació de Sanllehy) per 12,8 milions d’euros per part d’Infraestructures.cat.

L’import licitat per l’Administració General de l’Estat (AGE) ha estat de 67,8 milions d’euros, amb una disminució del 47% respecte de l’any anterior, suposant el 9,5% del total licitat el trimestre. Les licitacions d’obres de major import han estat Projecte de modernització integral de les Comunitats de Regants de Vincamet-Vilaró, Llitera-Persio, Serós, Llitera-Vincamet i Serrabrisa-Montfret, en els TT. MM. de Fraga d’import de 17,5 milions d’euros licitada per SEIASA i el “Pla Implantac Ptos Recàrrega En Aptes (Pipra)” licitat per AENA d’import 9,2 milions d’euros.

Enguany, sota la categoria Altres, s’incorporen a l’informe de licitació organismes conformats majoritàriament per diferents entitats públiques, però que no les poden emmarcar concretament dins del món local, Generalitat o Administració central. Un exemple d’aquest tipus d’organisme és la Fira 2000, conformada per un 52,42% Generalitat; 24,05% Ajuntament de Barcelona; 7,44% Diputació de Barcelona; 7,44% Ajuntament de Barcelona; 7,44% Ajuntament de l’Hospitalet i 1,21% per la Cambra de Comerç . La licitació d’Altres ha estat de 106,2 milions d’euros el trimestre (15,8% del total). De manera destacada, és precisament Fira 2000 el principal organisme licitador d’aquest grup, amb 83,6 milions d’euros licitats. 

Per organismes, amb 101,4 milions d’euros, Infraestructures.cat ha estat l’organisme més licitador del 1r trimestre 2024. Seguidament, es troben Fira 2000 i el Consorci d’Educació de Barcelona amb 83,6 i 70,8 milions d’euros respectivament.

Aquest 1r trimestre, s’han licitat 13 obres/lots d’Acords marc i sistemes dinàmics que sumen un import de 95,89 milions d’euros (el 13,4% total de la licitació). En aquest sentit, volem destacar que la utilització d’Acords Marc i de sistema dinàmics de contractació fa que no tota la licitació sigui contractada i, és possible, que no s’executin els imports en la seva totalitat, hi ha acords marc que no han arribat ni al 20% de contractació a la fi del període de vigència. Per tant, s’ha d’anar amb compte a l’hora d’avaluar els imports totals licitats.

D’altra banda, la licitació de serveis ha assolit els 546,7 milions d’euros, això es tradueix en una disminució del 4% respecte el 1r trimestre de l’any 2023. 

Per administracions, l’Administració Local ha licitat el 73,5%; l’Administració Central, el 12,1%; i la Generalitat, el 13,5% de la licitació. Es destaca la licitació de 4 lots pel servei de recollida de residus de l’Ajuntament de sta. Coloma de Gramenet per un import total de 133,7 milions d’euros i de 8 anys de durada. També es destaca els 4 lots, del l’Ajuntament de Sant Cugat, per import total de 118,8 milions d’euros, en relació amb el servei neteja viària i recollida de 10 anys de durada.

En data de publicació d’aquest informe, la xifra d’obres oficialment desertes a Catalunya durant l’any 2021, 2022 i les publicades de 2023 ascendeix a 1.096 obres, per un import total de 385,3 milions d’euros. És per això que, des de la Cambra de Contractistes, considerem que de manera urgent, ràpida i àgil, s’ha d’incloure mecanismes d’actualització dels preus a la realitat del mercat en totes les obres que surtin a concurs. També, s’ha de destacar que la manca d’adaptació dels preus a la realitat del mercat ha fet caure la concurrència: durant el 2022 i 2023, en el 43% de les licitacions només s’han presentat 1 o 2 licitadors, quan en 2021 i 2020 aquest percentatge va ser del 24%.

La Cambra de Contractistes també considera essencial assolir el màxim consens i coordinació, tant entre el conjunt de les administracions públiques, com entre aquestes i el sector privat, a través de les col·laboracions público-privades (CPPs), per aconseguir la màxima eficiència en la gestió dels fons europeus. En aquest sentit, durant el primer trimestre d’enguany s’han licitat 131 obres/lots vinculats als fons europeus Next Generation, la qual cosa suposa un total de 184,1 milions d’euros, el 25,7% de la licitació trimestral. Durant l’any 2023, la licitació vinculada a aquest fons va suposar el 23,4% de la licitació anual, per tant, es tracta d’un lleuger repunt.

Finalment, el passat 24 d’abril la CCOC va enviar una sèrie de PROPOSTES a diferents partits polítics de cara a les pròximes eleccions al parlament de Catalunya. Les propostes pretenen reforçar la inversió pública i corregir el dèficit acumulat a Catalunya. A més, reclamen una planificació a llarg termini, així com pactes parlamentaris per a infraestructures bàsiques apostant per la sostenibilitat i la igualtat social en les seves propostes per al futur govern de la Generalitat, en el marc de la col·laboració públic privada per l’assoliment dels objectius del país.

Veure informe de licitació: 

Document adjunt