Qui som | Serveis

En aquest recull sintètic i abreujat pretenem informar a les empreses dels serveis que presta la Cambra de Contractistes. Per una millor estructuració els hem agrupat en quatre grans grups:

El valor afegit que la CCOC aporta a les empreses


Permet a les empreses associades diferenciar-se de les de la resta del sector.

El contacte directe de la Cambra amb les diverses administracions i altres organismes garanteix que els drets i interessos dels socis seran escoltats.

L’actuació de les diverses administracions es supervisa per tal de vetllar per l’aplicació de la normativa de contractació.

Promou el coneixement entre els socis i les oportunitats de negoci entre ells.

Permet un millor coneixement del sector i dels agents.