cabecera banc de dades

Informes

TítolFitxer
MILLORA DE LA GARANTIA DE L’ABASTAMENT URBÀ D’AIGUA A LES COMARQUES LITORALS DE CATALUNYA. CANVI CLIMÀTICcadic-millora-de-la-garantia-de-labastament-urba-5-2020.pdf
POR UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN CATALUÑA. ACTUALIZACIÓN 2019por-un-nuevo-modelo-de-gestion-de-infraestructuras-en-cataluna-actualizacion-2019.pdf
PRESENTACIÓ INFORME DE LICITACIÓ D'OBRES I SERVEIS 2019 pppresentacio-informe-de-licitacio-2019.pdf
INFORME DE LICITACIÓ D'OBRES I SERVEIS 2019informe-de-licitacio-2019.pdf
PROPUESTAS DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA EN LA INVERSIÓN Y GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN CATALUÑApropuestas-de-medidas-urgentes-para-la-mejora-de-la-inversion-y-gestion-de-las-infraestructuras-en-cataluna-28-11-2019.pdf
PROPOSTES DE MESURES URGENTS PER MILLORAR LA INVERSIÓ I GESTIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES A CATALUNYApropostes-de-mesures-urgents-per-millorar-la-inverssio-i-la-gestio-de-les-infraestructures-en-catalunya-28-11-2019.pdf
LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES: UN SECTOR AMB GRAN POTENCIAL PER DESENVOLUPARcadic-la-rehabilitacio-dhabitatges-052.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 3r TRIMESTRE 2019informe-de-licitacio-3r-tr-2019.pdf
PROPOSTES PER A UN NOU MODEL DE GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS A CATALUNYA. ACTUALITZACIÓ 2019propostes-per-un-model-de-gestio-dels-equipaments-actualitzacio-2019.pdf
CATÀLEG D'INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES PENDETS D'EXECUTAR A CATALUNYA (CAT 100). ACTUALITZACIÓ 2019cataleg-dinfraestructures-basiques-actualitzacio-2019.pdf
PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA. ACTUALITZACIÓ 2019per-un-nou-model-de-gestio-dinfraestructures-a-catalunya-actualitzacio-2019.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 2n TRIMESTRE 2019informe-de-licitacio-2n-tr-2019.pdf
BONES PRÀCTIQUES EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA D’INFRAESTRUCTURES. CONSELL ASSESSOR D'INFRAESTRUCTURES DE CATALUNYAcadic-bones-practiques-en-la-contractacio-publica-dinfraestructures-4-2019.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 1r TRIMESTRE 2019informe-de-licitacio-1r-tr-2019-.pdf
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2018. PREVISIONS 2019el-sector-de-la-construccio-a-catalunya-2018.pdf
LLIBRE BLANC DEL BIM SOBRE LA DEFINICIÓ ESTRATÈGICA D’IMPLEMENTACIÓ DEL BIM A LA GENERALITAT DE CATALUNYAllibreblancbim.pdf
INFORME DE LICITACIÓ D'OBRES I SERVEIS 2018informe-de-licitacio-2018.pdf
SEGON INFORME DE COMPLIMENT D'OBJECTIUS CCOC UN GLOBAL COMPACTinforme-de-compliment-dobjectius-ccoc-un-global-compact-2018.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 3r TRIMESTRE 2018informe-de-licitacio-3r-tr-2018.pdf
LES VIES D'ALTA CAPACITAT, NECESSITAT D'OUN NOU MODEL. CONSELL ASSESSOR D'INFRAESTRUCTURES DE CATALUNYAles-vies-dalta-capacitat-necessitat-nou-model-power-point.pdf
CATÀLEG D'INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES PENDETS D'EXECUTAR A CATALUNYA (CAT 100). ACTUALITZACIÓ 2018cataleg-dinfraestructures-basiques-actualitzacio-2018-def.pdf
PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA. ACTUALITZACIÓ 2018per-un-nou-model-de-gestio-dinfraestructures-a-catalunya-actualitzacio-2018-def.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 2n TRIMESTRE 2018informe-de-licitacio-2n-tr-2018.pdf
LA EFICIENCIA DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURAScadic-la-eficiencia-de-la-inversion-en-infraestructuras-2-2018.pdf
L'EFICIÈNCIA DE LA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTUREScadic-leficiencia-de-la-inversio-en-infraestructures-2-2018.pdf
feedback
x