cabecera banc de dades

Informes

TítolFitxer
PROPOSTES PER A UN NOU MODEL DE GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS A CATALUNYA. ACTUALITZACIÓ 2019propostes-per-un-model-de-gestio-dels-equipaments-actualitzacio-2019.pdf
CATÀLEG D'INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES PENDETS D'EXECUTAR A CATALUNYA (CAT 100). ACTUALITZACIÓ 2019cataleg-dinfraestructures-basiques-actualitzacio-2019.pdf
PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA. ACTUALITZACIÓ 2019per-un-nou-model-de-gestio-dinfraestructures-a-catalunya-actualitzacio-2019.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 2n TRIMESTRE 2019informe-de-licitacio-2n-tr-2019.pdf
BONES PRÀCTIQUES EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA D’INFRAESTRUCTURES. CONSELL ASSESSOR D'INFRAESTRUCTURES DE CATALUNYAcadic-bones-practiques-en-la-contractacio-publica-dinfraestructures-4-2019.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 1r TRIMESTRE 2019informe-de-licitacio-1r-tr-2019-.pdf
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2018. PREVISIONS 2019el-sector-de-la-construccio-a-catalunya-2018.pdf
LLIBRE BLANC DEL BIM SOBRE LA DEFINICIÓ ESTRATÈGICA D’IMPLEMENTACIÓ DEL BIM A LA GENERALITAT DE CATALUNYAllibreblancbim.pdf
INFORME DE LICITACIÓ D'OBRES I SERVEIS 2018informe-de-licitacio-2018.pdf
SEGON INFORME DE COMPLIMENT D'OBJECTIUS CCOC UN GLOBAL COMPACTinforme-de-compliment-dobjectius-ccoc-un-global-compact-2018.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 3r TRIMESTRE 2018informe-de-licitacio-3r-tr-2018.pdf
LES VIES D'ALTA CAPACITAT, NECESSITAT D'OUN NOU MODEL. CONSELL ASSESSOR D'INFRAESTRUCTURES DE CATALUNYAles-vies-dalta-capacitat-necessitat-nou-model-power-point.pdf
CATÀLEG D'INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES PENDETS D'EXECUTAR A CATALUNYA (CAT 100). ACTUALITZACIÓ 2018cataleg-dinfraestructures-basiques-actualitzacio-2018-def.pdf
PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA. ACTUALITZACIÓ 2018per-un-nou-model-de-gestio-dinfraestructures-a-catalunya-actualitzacio-2018-def.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 2n TRIMESTRE 2018informe-de-licitacio-2n-tr-2018.pdf
LA EFICIENCIA DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURAScadic-la-eficiencia-de-la-inversion-en-infraestructuras-2-2018.pdf
L'EFICIÈNCIA DE LA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTUREScadic-leficiencia-de-la-inversio-en-infraestructures-2-2018.pdf
PROPOSTES PER A UN NOU MODEL DE GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS A CATALUNYApropostes-per-un-model-de-gestio-dels-equipaments-2018.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 1r TRIMESTRE 2018informe-de-licitacio-1r-tr-2018.pdf
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2017. PREVISIONS 2018el-sector-de-la-construccio-a-catalunya-2017-previsions-2018.pdf
LAS VÍAS DE ALTA CAPACIDAD: LA URGENCIA DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓNcadic-vias-de-alta-capacidad-1-2018.pdf
LES VIES D’ALTA CAPACITAT: LA URGÈNCIA D’UN NOU MODEL DE GESTIÓcadic-vies-dalta-capacitat-1-2018.pdf
INFORME DE LICITACIÓ D'OBRES I SERVEIS 2017informe-de-licitacio-2017-ccoc.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 3r TRIMESTRE 2017informe-licitacio-3r-tr-2017.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 2n TRIMESTRE 2017informe-de-licitacio-2n-tr-2017.pdf
feedback
x