cabecera banc de dades

Informes

TítolFitxer
NP IV Jornada sobre Gestió de les Infraestructures i els equipaments: Conservació i modernitzaciónota-de-premsa-iv-jornada-infraestructures-i-equipaments-ccocv2.pdf
CAdIC. Declaración nº 3. EL CASO DEL AEROPUERTO DE BARCELONA: UN DESPROPÓSITO QUE HAY QUE SUPERARcadic-declaracion-3-el-caso-del-aeropuerto-de-barcelona-un-desproposito-que-hay-que-superarv3.pdf
CAdIC Declaració núm. 3 'EL CAS DE L’AEROPORT DE BARCELONA UN DESPROPÒSIT QUE CAL SUPERAR'cadic-declaracio-3-el-cas-de-laeroport-de-barcelona-un-desproposit-que-cal-superar.pdf
INFORME SOBRE L'AUGMENT DE PREUS I ELS DESABASTIMENTS/RETARDS DE LES MATÈRIES PRIMERESinforme-augment-preus-i-desabastiments-retards-materies-primeres-definitiu.pdf
INFORME DE LICITACIÓ A CATALUNYA 3ER TRIMESTRE 2021informe-de-licitacio-3r-trim-2021.pdf
INFORME: EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2020 I PREVISIONS PEL 2021informe-el-sector-de-la-construccio-a-catalunya-2020-previsions-2021.pdf
INFORME DE LICITACIÓ CATALUNYA 2n TRIMESTRE 2021informe-de-licitacio-2r-tr-2021.pdf
Memòria CCOC 2020memoria-2020compressed.pdf
CAdIC - PARQUES DE VIVIENDAS DE ALQUILER A PRECIOS REGULADOS: UNA NECESIDAD URGENTE08cadiccas-interior.pdf
CADIC. PARCS D'HABITATGES DE LLOGUER A PREUS REGULATS: UNA NECESSITAT URGENT08cadiccat-interior.pdf
INFORME DE LICITACIÓ D'OBRES I SERVEIS A CATALUNYA 2020informe-de-licitacio-2020.pdf
INFORME DE LICITACIÓ CATALUNYA 1er TRIMESTRE 2021informe-de-licitacio-1r-tr-2021.pdf
AUGMENTS DE PREU DE LES MATÈRIES PRIMERESaugments-de-preu-de-les-materies-primeres-10-3-2021.pdf
CONTRATO FIJO DE OBRASdigital-construccion-modelo-de-contrato-fijo-de-obra-fec-version-castellano.pdf
CONTRACTE FIX D'OBRESdigital-construccio-model-de-contracte-fix-dobra-fec-versio-catala.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 2020informe-de-licitacio-2020.pdf
CADIC- TRANSICIÓN ENERGÉTICA. ALMACENAMIENTO DE ENERGIA. CENTRALES REVERSIBLEScadictransicion-energetica-almacenamiento-de-energia-centrales-reversibles-07.pdf
CADIC- TRANSICIÓ ENERGÈTICA. EMMAGATZEMATGE D’ENERGIA. CENTRALS REVERSIBLEScadictransicio-energetica-emmagatzematge-denergia-centrals-reversibles-07.pdf
IMPACTE DE LA COVID-19 AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ I PERSPECTIVESimpacte-de-la-covid-19-al-sector-de-la-construccio-i-perspectives.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 3r TRIMESTRE 2020informe-de-licitacio-3r-tr-2020.pdf
INFORME DE LICITACIÓ 2n TRIMESTRE 2020informe-de-licitacio-2n-tr-2020.pdf
PROPUESTAS PARA A UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS EN CATALUÑA. CAT-EQUIPAMIENTOS. ACTUALIZACIÓN 2020propuestas-para-un-modelo-de-gestion-de-los-equipamentos-actualizacion-2020.pdf
CATÁLOGO DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS PENDIENTES DE EJECUTAR EN CATALUÑA. CAT-100. ACTUALIZACIÓN 2020catalogo-de-infraestructuras-basicas-actualizacion-2020.pdf
PARA UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN CATALUÑA. ACTUALIZACIÓN 2020para-un-nuevo-modelo-de-gestion-de-infraestructuras-en-cataluna-actualitzacion-2020.pdf
PROPOSTES PER A UN NOU MODEL DE GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS A CATALUNYA. CAT-EQUIPAMENTS. ACTUALITZACIÓ 2020propostes-per-un-model-de-gestio-dels-equipaments-cat-equipaments-actualitzacio-2020.pdf
feedback
x